reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/57/11 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 24 marca 2011r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic Gminy Supraśl


Na podstawie art. 4b ust. 1 pkt 2, art. 5a i art. 40 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142; Nr 28, poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230) - uchwala się, co nastepuje:
§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami sołectwa Cieliczanka, w sprawie zmiany granic Gminy Supraśl, polegającej na przyłączeniu części sołectwa Kołodno Gmina Gródek do sołectwa Cieliczanka Gmina Supraśl, określonej na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. W przedmiocie konsultowanej sprawy ustala się następującą treść pytania: "Czy jesteś za zmianą granic Gminy Supraśl, polegającą na przyłączeniu części sołectwa Kołodno Gmina Gródek do sołectwa Cieliczanka Gmina Supraśl?".
§ 3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby stale zamieszkałe na terenie sołectwa Cieliczanaka, które w dniu konsultacji mają ukończone 18 lat.
§ 4. Konsultacje z mieszkańcami sołectwa Cieliczanka zostana przeprowadzone podczas zebrania mieszkańców sołectwa Cieliczanka.
§ 5. W czasie zebrania mieszkańców sołectwa Cieliczanka, o którym mowa w § 4 jego uczestnicy winni być wyczerpująco poinformowani o sprawie będącej przedmiotem konsultacji, a następnie po dyskusji, w ramach której winni usyskać wszelkie wyjaśnienia, udzielą odpowiedzi na pytanie określone w § 2.
§ 6. Udzielenie odpowiedzi na pytanie określone w § 2 polegać będzie na zakreśleniu przez osoby uprawnione rubryki "TAK" albo "NIE" albo "WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU" na ankiecie konsultacyjnej według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. Ankiety zostaną wydane uprawnionym do wzięcia udziału w konsultacjach, a po udzieleniu odpowiedzi zebrane.
§ 7. Termin, miejsce przeprowadzenia konsultacji, ilość, skład osobowy komisji do spraw przeprowadzenia konsultacji oraz wzór protokołu, zawierającego wyniki konsultacji, określi Burmistrz Supraśla w formie zarządzenia.
§ 8. Burmistrz Supraśla zawiadomi mieszkańców sołectwa Cieliczanka o zamiarze przeprowadzenia konsultacji na 7 dni przed terminem zebrania, poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Supraślu oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Supraślu.
§ 9. Wyniki konsultacji zostanę ogłoszone przez umieszczenie informacji w tym zakresie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Supraślu.
§ 10. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Burmistrz Supraśla złoży także na najbliższej przypadającej po zakończeniu i ustaleniu wyników konsultacji - sesji Rady Miejskiej w Supraślu.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
Przewodniczący Rady

mgr Wojciech Fiłonowicz
Załącznik nr 1
do uchwały Nr VI/57/11
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 24 marca 2011 r.
Zalacznik1.doc

zał. nr 1
Załącznik nr 2
do uchwały Nr VI/57/11
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 24 marca 2011 r.
Zalacznik2.doc

zał. nr 2
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kowalski

Doradca podatkowy z kilkunastoletnim stażem w różnych organach podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama