reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/31/11 Rady Gminy Wiżajny

z dnia 6 maja 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 229, Nr 106, poz. 675), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 52, poz. 1020, Nr 96, poz. 620) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę - 191 008,- zł oraz zwiększyć dochody budżetowe o kwotę - 205 378 ,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę - 280 982,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan budżetu po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 8 355 952,- zł, w tym: - dochody bieżące w wysokości - 6 518 832,- zł, - dochody majątkowe w wysokości - 1 837 120,- zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 9 134 616,- zł, w tym: - wydatki bieżące - 6 407 809,- zł, - wydatki majątkowe - 2 726 807,- zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 2 737 203,- zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 1 958 539,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Z dochodów z kwoty - 8 355 952,- zł, przeznacza się kwotę w wysokości - 1 958 539,- zł na spłatę pożyczek w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 1 592 524,- zł.

§ 5. Deficyt budżetu gminy po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 4 wynoszący - 2 737 203 ,-zł zostanie pokryty przychodami:

1. z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie - 1 094 258,- zł,

2. kredytu długoterminowego w kwocie - 1 376 333,- zł,

3. wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości - 266 612,- zł.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty - 300 000,- zł.

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2 470 591,- zł w tym: - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 1 094 258,-zł.

§ 7. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do wysokości limitów określonych w § 6.

§ 8. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/21/11 z dnia 22 marca 2011 roku "Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Walenty Wałejko

Załącznik do Uchwały Nr VIII/31/11
Rady Gminy Wiżajny
z dnia 6 maja 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załączniki Nr 1-5 do Uchwały Nr VIII.31.11 Rady Gminy Wiżajny z dnia 06.05.2011 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Kafliński

Radca prawny. Ekspert w zakresie prawa kapitałowego, funduszy inwestycyjnych oraz prawa korporacyjnego i cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama