reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/73/11 Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 27 maja 2011r.

w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 17 ust.1 pkt.14 , art. 48 ust. 1 pkt.4 i 5, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738 , Nr 65, poz. 554 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40 poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, z 2011 Dz. U. Nr 81, poz. 440), w związku z art. 3 pkt. 1 i art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, z 2008 r.: Nr 225, poz. 1487, z 2009 r. Nr 219, poz. 1706) Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1. Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana w formie gorącego posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub talonów: dzieciom do 7 roku życia, uczniom do ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

§ 2. § 2. Wydatki na pomoc w formie dożywiania podlegają zwrotowi w zależności od dochodu w rodzinie, zgodnie z następującymi zasadami:

Dochód na osobę w rodzinie w stosunku do dochodu określonego w ustawie, wyrażony w %

Część wydatków na świadczenia podlegające zwrotowi w %

do 150

Bezpłatnie

151 - 170

20

171 - 190

50

191 - 210

90

§ 3. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na dożywianie w części lub całości stanowiłoby dla osoby nadmierne obciążenie lub też niweczyło skutki udzielonej pomocy, Dyrektor na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej może zwolnić od zwrotu udzielonego świadczenia.

§ 4. Przyznanie pomocy w formie posiłku następuje na wniosek rodziców, opiekunów ucznia, pracownika socjalnego, dyrektora szkoły do której uczęszcza dziecko lub innej osoby posiadającej informacje o uczniu wymagającym pomocy w tym zakresie.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XX/295/08 Rady Miejskiej z dnia 29 lutego 2008 r. i uchwała Nr XLVI/645/09 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 grudnia 2009 r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Opaliński

Adwokat specjalizujący się m.in. w prawie rolnym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama