reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 119/11 Wójta Gminy Grajewo

z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 257, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726/ zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 rok polegających na:

1)zwiększeniu i jednoczesnym zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę 592,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2)zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 19.875,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,

3)przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 5.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 16.846.832,00 zł, z tego:

1)dochody bieżące kwota 16.496.232,00 zł, w tym:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.865.983,00 zł,

- dotacje na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 642.644,00 zł,

2)dochody majątkowe kwota 350.600,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 17.161.372,00 zł, z tego:

1)wydatki bieżące kwota 16.454.732,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.865.983,00 zł,

- wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 6.504,00 zł,

2)wydatki majątkowe kwota 706.640,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 70.640,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Stanisław Szleter


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 119/11
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 28 czerwca 2011 r.

DOCHODY - zwiększenia / zmniejszenia

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Rodzaj dochodu

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan dochodów po zmianach

852

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- 592,00

2.370.408,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

zlecone

- 592,00

2.370.408,00

852

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

592,00

4.592,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

zlecone

592,00

1.592,00

854

85415

Edukacyjna opieka wychowawcza

19.875,00

116.644,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

własne

19.875,00

116.644,00

Razem

19.875,00

0,00

WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Rodzaj wydatku

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianach

852

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- 592,00

2.370.408,00

3110

Świadczenia społeczne

zlecone

- 592,00

2.294.349,00

852

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

592,00

5.192,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

zlecone

592,00

5.192,00

854

85415

Edukacyjna opieka wychowawcza

3260

Inne formy pomocy uczniom

własne

19.875,00

19.875,00

Razem

19.875,00

0,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 119/11
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 28 czerwca 2011 r.

WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Rodzaj wydatku

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianach

801

80101

Szkoły podstawowe

0,00

3.140.834,00

4270

Zakup usług remontowych

własne

3.000,00

29.533,00

4300

Zakup usług pozostałych

własne

- 3.000,00

18.000,00

801

80113

Dowożenie uczniów do szkół

0,00

674.139,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

własne

- 2.000,00

150.000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

własne

600,00

1.600,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

własne

1.400,00

1.400,00

Razem

0,00

0,00


Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego dokonuje się zmian w wysokościach dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w dziale 852 - Pomoc społeczna na kwotę 592,00 zł.
2. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 85415 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 19.875,00 zł w związku z otrzymaniem środków z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku - "Wyprawka szkolna".
3. W rozdziale 80113 dokonuje się przeniesienia wydatków na kwotę 2.000,00 zł w związku z koniecznością przeszkolenia i wykonania obowiązkowych badań lekarskich kierowców autobusów szkolnych.
4. W rozdziale 80101 w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Białaszewie dokonuje się przeniesienia wydatków na kwotę 3.000,00 zł w związku z wykonanieniem prac remontowych związanych z odnowiemiem klas szkolnych i kominów.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Wijkowska

radca prawny, PFR Portal PPK Sp. z o. o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama