reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 22/79/11 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 21 lipca 2011r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2011 rok

Na podst. art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 222 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620,
Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 12 pkt. 4) uchwały
Nr V/36/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2011, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2011:

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 143.887 zł.,

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 143.887 zł.,

zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) plan dochodów ogółem 53.756.671 zł.,

2) plan wydatków ogółem 56.799.441zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.042.770 zł. są przychody pochodzące z:

1) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 1.424.626 zł.,

2) wolnych środków w kwocie 1.618.144 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wicestarosta


mgr Piotr Bożko


Członek Zarządu Powiatu


Zbigniew Jan Szpakowski


Członek Zarządu Powiatu


mgr inż. Mariusz Korzeniewski

Starosta


dr inż. Sławomir Jerzy Snarski


Załącznik do Uchwały Nr 22/79/11
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 21 lipca 2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego w 2011 roku

Symbol

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

kol. 1

kol. 2

kol. 3

kol. 4

Wydatki razem

143 887 zł

143 887 zł

Grupa 010

Wydatki na zadania własne

143 887 zł

143 887 zł

Dział 600

Transport i łączność

132 000 zł

132 000 zł

Rozdz.60014

Drogi publiczne powiatowe

132 000 zł

132 000 zł

§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 000 zł

0 zł

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0 zł

100 000 zł

§ 4270

Zakup usług remontowych

0 zł

32 000 zł

§ 4280

Zakup usług zdrowotnych

2 000 zł

0 zł

§ 4300

Zakup usług pozostałych

120 000 zł

0 zł

§ 4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby

5 000 zł

0 zł

cywilnej

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

0 zł

6 000 zł

Rozdz.70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0 zł

6 000 zł

§ 4300

Zakup usług pozostałych

0 zł

6 000 zł

Dział 758

Różne rozliczenia

6 000 zł

0 zł

Rozdz.75818

Rezerwy ogólne i celowe

6 000 zł

0 zł

§ 4810

Rezerwy

6 000 zł

0 zł

Dział 801

Oświata i wychowanie

4 000 zł

4 000 zł

Rozdz.80130

Szkoły zawodowe

4 000 zł

4 000 zł

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 500 zł

0 zł

§ 4410

Podróże służbowe krajowe

0 zł

500 zł

§ 4430

Różne opłaty i składki

0 zł

3 500 zł

§ 4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

500 zł

0 zł

Dział 852

Pomoc społeczna

1 887 zł

1 887 zł

Rozdz.85202

Domy pomocy społecznej

1 887 zł

1 887 zł

§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 657 zł

0 zł

§ 4220

Zakup środków żywności

0 zł

665 zł

§ 4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

0 zł

1 092 zł

§ 4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii

0 zł

130 zł

komórkowej

§ 4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

230 zł

0 zł

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWiLP)

Organizacja zrzeszająca firmy leasingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama