reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/36/11 Rady Gminy Rutka-Tartak

z dnia 11 sierpnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/171/02 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 22 kwietnia 2002 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu

Na podstawie art.18.ust.2, pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.827, Nr 138, poz. 974 z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458 z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241 z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 40, poz. 230 Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 117, poz. 679 ) Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1. § 1. W uchwale nr XXVI/171/02 Rady Gminy w Rutce -Tartak z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 17 , poz. 449 z dnia 27 maja 2002 roku) zmienionej Uchwałą Nr IX/53/07 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 15 listopada 2007 r. (Dz. Urz Woj. Podlaskiego Nr 281, poz. 2357) Rada Gminy uchwala sie co następuje:

1) W § 5 w ust.2 skreśla się pkt.5

2) Po § 5 dodaje się nowy § 5A następującej treści:

1. Grunty rolne o powierzchni mniejszej niż 1ha będą wydzierżawione na czas nieokreślony lub na czas okreśony dłuższy niż trzy lata bez indywidualnej zgody Rady Gminy.

2. Dopuszcza się możliwość wynajęcia lokali użytkowych na potrzeby związane z ochroną zdrowia na czas nieokreślony lub na czas określony dłuższy niż trzy lata bez indywidualnej zgody Rady Gminy.

3. Dopuszcza się możliwość wynajęcia budynku gospodarczego na potrzeby składowania opału przez lokatorów budynku mieszkalnego, na czas nieokreślony lub na czas dłuższy niż trzy lata bez indywidualnej zgody Rady Gminy.

4. W przypadku wydzierżawienia gruntów rolnych na czas nieokreślony lub czas określony dłuższy niż trzy lata wydzierżawiający ma obowiązek zastrzec w umowie możliwość jej wypowiedzenia jeżeli dzierżawca zaprzestanie rolniczego wykorzystywania gruntu.

5. W przypadku wynajęcia lokalu użytkowego na potrzeby ochrony zdrowia na czas nieokreślony lub czas określony dłuższy niż trzy lata wynajmujący ma obowiązek zastrzec w umowie możliwość jej wypowiedzenia w przypadku zaprzestania wykorzystywania lokalu na cele ochrony zdrowia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Anuszkiewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paragona

europejski lider w dziedzinie rozwiązań kadrowych w sektorze medycznym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama