reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/118/11 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 14 września 2011r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2011 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777) art. 121 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Mońkach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 6630 o kwotę 40.000 zł - dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne zadań własnych.

2. Zwiększa się plan wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80132 § 4110 o kwotę 227 zł, § 4120 o kwotę 37 zł, § 4170 o kwotę 1.500 zł, § 4210 o kwotę 30.236 zł, § 4240 o kwotę 7.000 zł, § 4300 o kwotę 1.000 zł razem - 40.000 zł - wydatki na umowy zlecenia, pochodne i zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i usług zadań własnych.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Moniek do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:,

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.823.337 zł;

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.871.363 zł;

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.240.039 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 34.405.535 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 31.404.846 zł;

b) dochody majątkowe - 3.000.689 zł,

2) wydatki ogółem 35.298.222 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 31.003.514 zł;

b) wydatki majątkowe - 4.294.708 zł,

3) dochody budżetu gminy w wysokości 930.650 zł pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie w 2010r.,

4) deficyt budżetu gminy w wysokości 1.823.337 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.823.337 zł na realizację zadań inwestycyjnych,

5) wolne środki w kwocie 480.160 zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt lub pożyczkę w kwocie 1.871.363 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stanisław Klepacki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Krawczyk

Instruktor American Heart Association (pierwsza pomoc).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama