reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 40/2011 Wójta Gminy Korycin

z dnia 30 września 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2011 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz.1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Objaśnienia do zmian w budżecie gminy stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. dochody - 17 026 058 zł.

1) bieżące - 9 123 663 zł.

2) majątkowe - 7 902 395 zł.

2. wydatki - 18 536 324 zł.

1) bieżące - 9 117 663 zł

2) majątkowe - 9 418 661 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2011
Wójta Gminy Korycin
z dnia 30 września 2011 r.

Zmiany w planie wydatków


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2011
Wójta Gminy Korycin
z dnia 30 września 2011 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Korycin na 2011 r.

Zmiany w planie wydatków na 2011 rok przedstawione w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia zostały dokonane następująco:

- w dziale 600 - "Transport i łączność" - dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków budżetu poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy poszczególnymi rozdziałami i paragrafami o ogólną kwotę 3 600 zł.

- w dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa"- dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków budżetu poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy poszczególnymi paragrafami o ogólną kwotę 12 500 zł.

- w dziale 750 - "Administracja publiczna" dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków budżetu poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy paragrafami o ogólną kwotę 214 zł;

- w dziale 801 - " Oświata i wychowanie" dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków budżetu poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami o ogólną kwotę 11 480 zł;

- w dziale 852 - "Pomoc społeczna" - dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy paragrafami w ogólnej kwocie 426 zł.

- w dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków budżetu poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami o ogólną kwotę 10 000 zł;

Wójt


Mirosław Lech

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama