| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 40/2011 Wójta Gminy Korycin

z dnia 30 września 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2011 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz.1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Objaśnienia do zmian w budżecie gminy stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. dochody - 17 026 058 zł.

1) bieżące - 9 123 663 zł.

2) majątkowe - 7 902 395 zł.

2. wydatki - 18 536 324 zł.

1) bieżące - 9 117 663 zł

2) majątkowe - 9 418 661 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2011
Wójta Gminy Korycin
z dnia 30 września 2011 r.

Zmiany w planie wydatków


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2011
Wójta Gminy Korycin
z dnia 30 września 2011 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Korycin na 2011 r.

Zmiany w planie wydatków na 2011 rok przedstawione w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia zostały dokonane następująco:

- w dziale 600 - "Transport i łączność" - dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków budżetu poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy poszczególnymi rozdziałami i paragrafami o ogólną kwotę 3 600 zł.

- w dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa"- dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków budżetu poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy poszczególnymi paragrafami o ogólną kwotę 12 500 zł.

- w dziale 750 - "Administracja publiczna" dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków budżetu poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy paragrafami o ogólną kwotę 214 zł;

- w dziale 801 - " Oświata i wychowanie" dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków budżetu poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami o ogólną kwotę 11 480 zł;

- w dziale 852 - "Pomoc społeczna" - dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy paragrafami w ogólnej kwocie 426 zł.

- w dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków budżetu poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami o ogólną kwotę 10 000 zł;

Wójt


Mirosław Lech

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »