reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/132/11 Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 19 września 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2011 r

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.675 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz.887) oraz art. 121 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r.Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 i Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz.228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz.1312, z 2001r. Nr 45, poz.497, Nr 100, poz.1084, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623 oraz z 2009r. Nr 31, poz. 206) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.398.493.912 zł, w tym dochody bieżące - 1.049.585.893 zł i dochody majątkowe - 348.908.019 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 986.612.346 zł,

2) dochody budżetu powiatu w wysokości 411.881.566 zł.

§ 2. Ustala się:

1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.668.693.038 zł, w tym wydatki bieżące - 1.044.557.116 zł i wydatki majątkowe - 624.135.922 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.130.864.024 zł,

b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 537.829.014 zł.

2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 434.472.433 zł, zgodnie z załacznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 96.314.977 zł, koszty - 97.634.777 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 23.632.033 zł, wydatki - 23.798.076 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się:

1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 120.331.427 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 94.464.638 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 19.917.900 zł,

c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 5.948.889 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 51.953.544 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 21.741.196 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 30.212.348 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/132/11
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 19 września 2011 r.
Zalacznik1.xls

Dochody budżetu miasta na 2011r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/132/11
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 19 września 2011 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki budżetu miasta na 2011 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/132/11
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 19 września 2011 r.
Zalacznik3.xls

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2011


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/132/11
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 19 września 2011 r.
Zalacznik4.xls

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/132/11
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 19 września 2011 r.
Zalacznik5.xls

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/132/11
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 19 września 2011 r.
Zalacznik6.xls

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2011 r.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/132/11
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 19 września 2011 r.
Zalacznik7.xls

Dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Majzner

Ekspert z zakresu rachunkowości i podatków

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama