reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 30/2011 Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 23 sierpnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art.257 i art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 209 roku o finansach publicznych ( DZ.U.Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620 Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 11 pkt 4 uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok ( Dz.Urz.Woj.Podlaskiego Nr 34, poz. 467) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.947, z tego:

1) Zadania zlecone: 1.855 zł.

a) dział 010, rozdział 01095 § 2010 1.855 zł.

2) Zadania własne: 92 zł.

a) dział 801, rozdział 80195 § 2030 92 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.315 zł. z tego:

1) Zadania zlecone: 1.855 zł.

a) dział 010, rozdział 01095 § 4210 37 zł.

b) dział 010, rozdział 01095 § 4430 1.818 zł.

2) Zadania własne: 22.460 zł.

a) dział 710, rozdział 71004 § 4170 12.000 zł.

b) dział 750, rozdział 75075 § 4210 1.000 zł.

c) dział 801, rozdział 80101 § 4270 4.000 zł.

d) dzial 801, rozdział 80195 § 4170 92 zł.

e) dział 921, rozdział 92109 § 4210 4.589 zł.

f) dział 921, rozdział 92109 § 4270 779 zł.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22.368 zł., z tego:

1) Zadania własne: 22.368 zł.

a) dział 710, rozdział 71004 § 4300 12.000 zł.

b) dział 750, rozdział 75075 § 4300 1.000 zł.

c) dział 758, rodział 75818 § 4810 4.000 zł.

d) dział 801, rodział 80101 § 4010 4.000 zł.

e) dział 921, rozdział 92109 § 4300 1.368 zł.

§ 4. Budżet Gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 20.670.957 zł. w tym:

a) dochody majątkowe 7.250.503 zł.

b) na spłatę pożyczki krótkoterminowej przeznacza się dochody w kwocie 1.341.207 zł.

2) Plan wydatków ogółem 23.139.359 zł. z tego:

a) wydatki majątkowe 10.231.129 zł.

§ 5. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i po uwzględnieniu spłaty pożyczki pomostowej w kwocie 1.341.207 zł. z dochodów budżetowych, zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego pn "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie" wynosi 3.809.609 zł. Źródłem finansowania deficytu będą:

1) wolne środki w kwocie 1.116.900 zł.

2) pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 964.590 zł.

3) kredyt w kwocie 1.728.119 zł.

§ 6. Na spłatę w 2011 roku rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 133.100 zł. przeznacza się wolne środki, natomiast na spłatę pożyczki pomostowej w kwocie 1.341.207 zł. przeznacza się dochody- środki otrzymane z unii europejskiej.

§ 7. Uzasadnienie zmian w budżecie zawiera załacznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Edward Zaremba


Załącznik do Zarządzenia Nr 30/2011
Wójta Gminy Siemiatycze
z dnia 23 sierpnia 2011 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie

1) Plan dochodów Gminy uległ zwiększeniu o kwotę 1.947 zł. z następujących tytułów:

a) na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego z dnia 12 sierpnia 2011 r. ( pismo nr FB.II.311.232.2011.BB)zwiększona została dotacja celowa w rozdziale 80195 o kwotę 92 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli,

b) na podstawie decyzji MInistra Finansów i Wojewody Podlaskiego z dnia 10 sierpnia 2011 roku ( pismo nr FB.II.311.247.2011.AK) zwiększona została dotacja celowa w rozdziale 01095 o kwotę 1.855 zł. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 206 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postepowania w sprawie jego zwrotu,

2) Plan wydatków zwiększył się również o kwotę 1.947 zł.:

a) analogicznie do zmiany planu dochodów zwiększono plan wydatków w rozdziałach 80195i 01095,

b) rozwiązano również częściowo rezerwę ogólną w kwocie 4.000 zł. na zabezpieczenie realizacji bieżących wydatków.

c) dokonano również przesunięć między paragrafami w poszczególnych rozdziałach. POwyższe zmiany sąkonieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Jankowski

Przedsiębiorca, Partner Zarządzający Cafe Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama