reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/132/2012 Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 20 lutego 2012r.

w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tykocinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362; zmiany z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, Nr 65, poz. 554; zmiany z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842; zmiany z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887) oraz art. 6 ust 1 i ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493; zmiany z 2009 r. Nr 206, poz. 1589; zmiany z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842; zmiany z 2011 r. Nr 149, poz. 887), Rada Miejska w Tykocinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tykocinie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXIX/152/2009 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tykocinie (Dz. U. z 2009 r. Nr 122, poz. 1342) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 dodaje się ust. 5 o brzmieniu: "ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm. ). Dotychczasowe ust. 5 i 6 otrzymują odpowiednio oznaczenia 6 i 7.

2. W § 4 ust. 1 pkt 1 dodaje się lit. t) o brzmieniu: "ośrodek realizuje zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ofiara

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama