reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/137/2012 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 1 marca 2012r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz.U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Dz.U. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, ostatnia zmiana:Nr 134, poz. 777) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwieksza się plan dochodów budżetowych o kwotę 396.998 zł,

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 20.000 zł,- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwieksza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.576.784 zł,

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 58.936 zł,- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się aktualizacji załączników Nr 3, 4, 5 i 7 do uchwały Nr XV/125/2012 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 rok.

1) Wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 rok oraz środków na ich realizację otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzacych z funduszy strukturalnych otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

3) Plan przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

4) Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów po zmianach 33.047.590 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 27.461.458 zł,

b) majątkowe w kwocie 5.586.132 zł,

2) Plan wydatków po zmianach 35.678.125 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 25.177.718 zł,

b) majątkowe w kwocie 10.500.407 zł,

§ 5. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 2.630.535 zł są przychody pochodzące z:

1) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 1.737.050 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikajacej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 893.485 zł.

§ 6. W § 8 uchwały Nr XV/125/2012 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 rok - pkt. 2 otrzymuje brzmienie: " finansowanie planowanego deficytu budżetowego - w kwocie 1.737.050 zł".

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Wojciech Fiłonowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/137/2012
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 1 marca 2012 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/137/2012
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 1 marca 2012 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/137/2012
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 1 marca 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/137/2012
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 1 marca 2012 r.

Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2012 i kolejnych

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/137/2012
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 1 marca 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/137/2012
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 1 marca 2012 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2012 rok

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama