reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 12/46/12 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 5 kwietnia 2012r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz § 12 pkt. 4) uchwały Nr XIII/103/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2012, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2012:

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 23.550 zł.,

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 23.550 zł.,

zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) plan dochodów ogółem 51.869.152 zł.,

a) plan dochodów bieżących 46.141.841 zł.,

b) plan dochodów majątkowych 5.727.311 zł.,

2) plan wydatków ogółem 53.431.911 zł.,

a) plan wydatków bieżących 45.718.310 zł.,

b) plan wydatków majątkowych 7.713.601 zł.,

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.562.759 zł. są przychody pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.562.759 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wicestarosta


mgr Piotr Bożko


Członek Zarządu Powiatu


Zbigniew Jan Szpakowski


Członek Zarządu Powiatu


mgr inż. Mariusz Korzeniewski

Starosta


dr inż. Sławomir Jerzy Snarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 12/46/12
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 5 kwietnia 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2012 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

3 299 553

373 244

2 926 309

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

3 299 553

373 244

2 926 309

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

750

Administracja publiczna

przed zmianą

6 515 109

5 986 058

529 051

zmniejszenie

-18 000

-18 000

0

zwiększenie

18 000

18 000

0

po zmianach

6 515 109

5 986 058

529 051

75020

Starostwa powiatowe

przed zmianą

5 363 064

5 313 064

50 000

zmniejszenie

-18 000

-18 000

0

zwiększenie

18 000

18 000

0

po zmianach

5 363 064

5 313 064

50 000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

przed zmianą

23 000

23 000

0

zmniejszenie

-18 000

-18 000

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

5 000

5 000

0

4300

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

275 200

275 200

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

18 000

18 000

0

po zmianach

293 200

293 200

0

801

Oświata i wychowanie

przed zmianą

18 982 561

17 109 156

1 873 405

zmniejszenie

-5 550

-5 550

0

zwiększenie

5 550

5 550

0

po zmianach

18 982 561

17 109 156

1 873 405

80120

Licea ogólnokształcące

przed zmianą

5 275 488

4 975 488

300 000

zmniejszenie

-5 550

-5 550

0

zwiększenie

5 550

5 550

0

po zmianach

5 275 488

4 975 488

300 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

przed zmianą

47 000

47 000

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

100

100

0

po zmianach

47 100

47 100

0

4260

Zakup energii

przed zmianą

287 317

287 317

0

zmniejszenie

-5 550

-5 550

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

281 767

281 767

0

4270

Zakup usług remontowych

przed zmianą

8 900

8 900

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

5 000

5 000

0

po zmianach

13 900

13 900

0

4300

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

38 100

38 100

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

450

450

0

po zmianach

38 550

38 550

0

Wydatki razem:

przed zmianą

43 605 358

38 818 066

4 787 292

zmniejszenie

-23 550

-23 550

0

zwiększenie

23 550

23 550

0

po zmianach

43 605 358

38 818 066

4 787 292

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

6 527 000

6 527 000

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

6 527 000

6 527 000

0

Razem

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

53 431 911

45 718 310

7 713 601

zmniejszenie

-23 550

-23 550

0

zwiększenie

23 550

23 550

0

po zmianach

53 431 911

45 718 310

7 713 601

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dziennik Gazeta Prawna

Największy polski dziennik prawno-gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama