| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 0050/184/2012 Burmistrza Supraśla

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 r

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 13 pkt 3 uchwały Rady Miejskiej Nr XV/125/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 11 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa i zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.962 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów po zmianach 33.435.279 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 27.533.578 zł,

b) majątkowe w kwocie 5.901.701 zł,

2) Plan wydatków po zmianach 36.065.814 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 25.249.838 zł,

b) majątkowe w kwocie 10.815.976 zł,

§ 4. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 2.630.535 zł są przychody pochodzące z:

1) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 1.737.050 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikajacej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 893.485 zł. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Supraśla


Radosław Dobrowolski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/184/2012
Burmistrza Supraśla
z dnia 30 marca 2012 r.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zwiększenie dochodów

Zwiększenie wydatków

Ogółem

11

11

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych, w tym:

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

11

11

60016

Drogi publiczne gminne

11

11

6330

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - budowa ul.Europejskiej w Grabówce i ul.Produkcyjnej w Zaściankach w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych

11

6050

wydatki inwestycyjne jb - ul.Europejska w Grabówce

11


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/184/2012
Burmistrza Supraśla
z dnia 30 marca 2012 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Kwota zmiany

Zwiększenie

Zmniejszenie

Ogółem

4 962

4 962

Wydatki związane z realizacją zadań własnych, w tym:

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

4 924

4 924

75416

Straż gminna (miejska)

0

4 924

4010

wynagrodzenia osobowe

4 924

75495

Pozostała działalność

4 924

0

4300

zakup usług pozostałych - serwisowanie monitoringu ulicznego

4 924

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

38

38

80101

Szkoła Podstawowa

38

38

4010

wynagrodzenia osobowe

38

4580

pozostałe odsetki (wyrok sądowy)

38

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »