reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 16.98.2012 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 29 czerwca 2012r.

w sprawie podziału Gminy Dubicze Cerkiewne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 16 ust.3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889) oraz art. 418 § 1 i art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984,Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) na wniosek Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne uchwala się, co następuje:

§ 1. Dla wyboru Rady Gminy Dubicze Cerkiewne dokonuje się podziału Gminy Dubicze Cerkiewne na okręgi wyborcze, ustala się ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku.

§ 4. Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów do Rady Gminy Dubicze Cerkiewne przeprowadzonych w trakcie kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie, stosuje się dotychczasowy podział gminy na okręgi wyborcze.

§ 5. Na ustalony podział gminy na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 6. Traci moc obowiązującą uchwała Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr XXXIV/167/10 z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie podziału gminy na stałe okregi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Karpiuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16.98.2012
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 29 czerwca 2012 r.

Podział Gminy Dubicze Cerkiewne na okręgi wyborcze

1. Liczba mieszkańców Gminy Dubicze Cerkiewne wg stanu na dzień 31.03.2012 r. - 1 780

2. Liczba wybieranych radnych: 15

3. Jednolita norma przedstawicielstwa: 119

Numer
okręgu

Granice okręgu

Liczba
mieszkańców
w okręgu

Liczba radnych
wybieranych
w okręgu

1.

Dubicze Cerkiewne - ul. Główna od Nr 1 do 16, ul. Leśna , ul. Brzozowa, ul. Modrzewiowa , ul. Słoneczna , ul. Akacjowa, ul. Osiedle Bachmaty, ul. Polna , ul. Parkowa, ul. Osiedlowa, ul.Sosnowa, ul.Świerkowa

132

1

2.

Dubicze Cerkiewne - ul. Główna od Nr 17 do Nr 114

135

1

3.

Grabowiec od Nr 1 do Nr 65

114

1

4.

Grabowiec od nr 66 do Nr 123

110

1

5.

Grabowiec od Nr 124 do Nr 158, Rutka

101

1

6.

Czechy Orlańskie, Jelonka

158

1

7.

Tofiłowce

134

1

8.

Stary Kornin, Siemiwołoki

158

1

9.

Jagodniki

162

1

10.

Istok

90

1

11.

Koryciski,

96

1

12.

Witowo, Pasieczniki Małe, Kraskowszczyzna

109

1

13.

Werstok , Wojnówka,

107

1

14.

Długi Bród, Zabagonie, Jakubowo, Piaski, Wiluki , Krągłe,

89

1

15.

Starzyna, Bobinka, Górny Gród , Klakowo, Nikiforowszczyzna, Wygon

85

1

Ogółem:

1780

15

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek sp. z o.o.

Skrivanek sp. z o.o. jest jedną z największych firm tłumaczeniowych i szkół językowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama