reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/102/2012 Rady Gminy Krypno

z dnia 28 września 2012r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Krypno

Na podstawie art. 18ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1005, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz.567) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) spółce - należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, w której Gmina Krypno posiada udziały lub akcje;

2) udziałach - należy przez to rozumieć udziały lub akcje będące własnością Gminy Krypno.

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Krypno do wnoszenia do spółek w zamian za obejmowane udziały, wkładów pieniężnych w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy na dany rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Krypno do wnoszenia do spółek w zamian za obejmowane udziały wkładów niepieniężnych ( aportów ).

3. Gmina Krypno może w szczególności obejmować udziały w spółkach już istniejących, do których przystępuje oraz w spółkach tworzonych przez Gminę.

4. O wniesieniu udziałów do spółki Wójt Gminy Krypno decyduje w formie zarządzenia.

§ 3. 1 . Wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia udziałów w spółkach musi być poprzedzone wyceną wnoszonego mienia komunalnego.

2. Wycena ta musi być dokonana przez biegłego rzeczoznawcę posiadającego wymagane uprawnienia do wyceny majątku, będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Krypno do cofania udziałów w spółkach.

2. Wycofanie udziałów przez Gminę Krypno następuje wyłącznie w drodze umorzenia zgodnie z przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych.

§ 5. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Krypno do zbywania udziałów w spółkach.

2. Wszczęcie procedury zbywania udziałów wymaga każdorazowo podjęcia uchwały Rady Gminy Krypno.

3. Zbycie udziałów następuje w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia do rokowań stwierdzonych protokołem.

4. Decyzję o zbyciu udziałów Wójt Gminy Krypno podejmuje w formie zarządzenia.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krypno.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Bogdan Jurgielewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Moduł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Czarczyńska

Asystent prawny w E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama