reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/159/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226 poz.1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie miasta Bielsk Podlaski:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, o masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 522 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 866 zł,

c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 1038 zł,

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 866 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1038 zł,

c) powyżej 9 ton, a mniej niż 12 ton - 1326 zł,

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego): - 288 zł;

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc - 824 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1508 zł.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIV/78/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 297, poz. 3693).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Henryk Leszczyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/159/12
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 października 2012 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

15

576

1242

15

598

1354

Trzy osie

12

17

556

898

17

23

712

1102

23

25

1102

1704

25

1124

1704

Cztery osie i więcej

12

29

1128

1790

29

1790

2654


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/159/12
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 października 2012 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + naczepa (w tonach)

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

662

866

18

31

1222

1316

31

1528

2098

Trzy osie i więcej

12

36

1348

1866

36

40

1348

2304

40

1866

2760


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/159/12
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 października 2012 r.

Stawki podatku dla przyczep i naczep określonych w art. 8 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

256

234

18

25

448

448

25

736

672

Dwie osie

12

28

288

448

28

33

664

920

33

36

920

1398

36

38

920

1398

38

1244

1840

Trzy osie i więcej

12

36

732

1020

36

38

732

1020

38

1020

1386

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama