reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/111/12 Rady Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr.214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116,poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr.175, poz. 1457; z 2007r. Nr 17, poz. 128; Nr,181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz.974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475, M.P. z 2010 r. Nr 55 poz. 755, Nr 75 poz. 950; Dz.U. z 2011 r. Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016, Nr 232 poz. 1378; M.P. z 2011 r. Nr 95 poz. 961i 962) Rada Gminy Kobylin-Borzymy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:

1) Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,78 zł od 1m 2 powierzchni,

b) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,51 od 1ha powierzchni,

c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego - 0,37 od 1m 2 powierzchni,

2) Od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych - 0,73 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,00 zł od m 2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,65 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,63 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności przez organizacje pożytku publicznego - 7,66 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

3) od budowli - 2% ich wartości.

§ 2. Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych prowadzony będzie w drodze inkasa przez sołtysów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała nr XI/56/11 Rady Gminy Kobylin-Borzymy z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok /Dz.Urz. Woj. Podl. z 2011 r. Nr 292, poz. 3590/.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Zbigniew Bagiński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

FC NIKMARK

Agencja Marketingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama