reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/113/2012 Rady Gminy Sejny

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę pozbycia się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych

Na podstawie art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się górne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1) jednokrotny wywóz odpadów z pojemnika o pojemności 120 l - 18,00 zł brutto - w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny,

2) jednokrotny wywóz odpadów z pojemnika o pojemności 120 l - 27,00 zł brutto - w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób nie selektywny,

2. Za selektywne uważa się zbieranie odpadów komunalnych zapewniających odbiór
w odrębnych pojemnikach z podziałem na:

1) w jednym pojemniku - surowce wtórne (papier, szkło, tektura, metal, tworzywa sztuczne
i opakowania wielomateriałowe,

2) w drugim pojemniku - odpady komunalne zmieszane.

§ 2. Określa się górne stawki za pojemnik o innych pojemnościach niż 120 l w wysokości proporcjonalnej do wielkości pojemników i stawek ustalonych w §1 niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się górną stawkę za odbiór i transport nieczystości ciekłych przy opróżnianiu zbiorników bezodpływowych - 30 zł brutto za m3.

§ 4. Traci moc uchwała Nr IV/25/07 Rady Gminy Sejny z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Barbara Karłowicz


Uzasadnienie

Nowelizacja z dnia 1 lipca 2011 r. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
z dnia 13 września 1996 r. zobowiązuje gminy do podjęcia uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

Gmina jest obowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów, o których mowa w art. 6. pkt. 1, na w/w usługi.

Uchwała ta odnosi się zatem do właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, i którzy nie zawarli umów na pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.

Gmina ustala górne stawki opłat za jednokrotny wywóz odpadów z pojemnika o pojemności 120 l oraz stawkę dla pojemników o innych pojemnościach niż 120 l w wysokości proporcjonalnej do wielkości pojemników i ustalonej stawki za pojemnik 120 l. Gmina ustala również górne stawki za opróżnienie zbiorników bezodpływowych.

Gmina ustala wysokość górnej stawki opłaty w zależności czy odpady są zbierane w sposób selektywny czy też zmieszany.

Za selektywne uważa się zbieranie odpadów komunalnych zapewniających odbiór

w odrębnych pojemnikach z podziałem na:

w jednym pojemniku - surowce wtórne (papier, szkło, tektura, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,

w drugim pojemniku - odpady komunalne zmieszane.

Właściciele nieruchomości, do których zastosowanie ma niniejsza uchwała, otrzymają od Wójta Gminy Sejny decyzję określającą:

obowiązek uiszczenia opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych

wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem stawek podjętych niniejszą uchwałą

terminy uiszczenia opłat

sposób i terminy udostępniania pojemników lub zbiorników w celu ich opróżnienia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kowalski

Doradca podatkowy z kilkunastoletnim stażem w różnych organach podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama