reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/114/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie

z dnia 20 lutego 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami).

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach bieżących budżetu gminy zadań własnych oraz zleconych - załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się przeniesień między działami w wydatkach bieżących budżetu gminy zadań własnych - załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Tracą moc załączniki Nr 5 i 6 w § 10 uchwały Nr XVIII/107/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 20 grudnia 2012 roku

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 7 w § 11 uchwały Nr XVIII/107/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 20 grudnia 2012 roku oraz oznacza się go Nr 5 - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

a) dochody ogółem

11 881 599

w tym:

dochody

bieżące

11 291 959

majątkowe

589 640

b) wydatki ogółem

11 382 599

w tym:

wydatki

bieżące

11 030 599

majątkowe

352 000

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Góralczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/114/13
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 20 lutego 2013 r.

Zmiany w dochodach budżetowych na 2013r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

852

Pomoc społeczna

272 000,00

0,00

20 000,00

292 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

20 000,00

0,00

20 000,00

40 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

bieżące

razem:

9 921 363,00

0,00

20 000,00

9 941 363,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

24 847,00

0,00

0,00

24 847,00

majątkowe

razem:

589 640,00

0,00

0,00

589 640,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00


Rodzaj zlecenia: Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

852

Pomoc społeczna

1 300 000,00

-20 000,00

0,00

1 280 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 294 000,00

-20 000,00

0,00

1 274 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

20 000,00

-20 000,00

0,00

0,00

bieżące

razem:

1 360 596,00

-20 000,00

0,00

1 340 596,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem:

11 871 599,00

-20 000,00

20 000,00

11 871 599,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

24 847,00

0,00

0,00

24 847,00


Przewodniczący Rady


Tadeusz Góralczyk


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/114/13
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 20 lutego 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Zmainy w wydatkach budżetowych na 2013r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/114/13
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 20 lutego 2013 r.

Plan finansowy Komunalnego Zakładu Budżetowego na 2013r. (Załącznik nr 5)

Jednostka: KZB

Stan środków obrotowych na początek roku

85 810,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

85 810,00

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

85 810,00

Stan środków obrotowych na koniec roku

83 110,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

83 110,00

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

83 110,00

Przychody

1 204 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 204 000,00

90016

Agencja Rozwoju Komunalnego

0,00

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

1 204 000,00

Koszty

1 206 700,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 206 700,00

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

1 206 700,00

Przewodniczący Rady


Tadeusz Góralczyk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama