Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/186/13 Rady Miasta Hajnówka

z dnia 27 lutego 2013r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia granic obwodów tych szkół na terenie miasta Hajnówka

Tekst pierwotny

Na podstawieart.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art.17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz.1206, z 2012 poz. 941, poz. 979) Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujący plan sieci publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka:

1. Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Władysława Jagiełły z siedzibą przy ul. Wróblewskiego 2 w Hajnówce.

2. Szkoła Podstawowa nr 3 z siedzibą przy ul. Działowej 1 w Hajnówce.

3. Szkoła Podstawowa nr 5 imienia Janusza Kusocińskiego z siedzibą przy ul. 3 Maja 54 w Hajnówce.

4. Szkoła Podstawowa nr 6 imienia Henryka Sienkiewicza z siedzibą przy ul. Nowowarszawskiej 20 w Hajnówce.

§ 2. Ustala się następujące granice obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka:

1. Do obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Władysława Jagiełły należą ulice: Batorego Stefana, Bażantowa, Bednarska, Białostocka, Bociania, Boczna, Brzozowa, Chopina Fryderyka, Ciesielska, Czajki, Daniela, Dolna, Ks. Antoniego Dziewiatowskiego, Fabryczna, Fabryka Chemiczna, Filipczuka Jana, Findera Pawła, Fornalskiej Małgorzaty, Gęsia, Gołębia, Grabowa, Grunwaldzka, Hibnera Władysława, Jarzębinowa, Jaskółcza, Jastrzębia, Jaśminowa, Jaworowa, Jelenia, Jesionowa, Jutrzenki, Kacza, Kasztanowa, Klonowa, Kniewskiego Władysława, Kołowa, Krańcowa, Krasickiego Janka, Krucza, Kukułki, Leszczynowa, Letnia, Lipowa, 11 Listopada, Łabędzia, Łosia, Miłkowskiego Stanisława, Moniuszki, Mostowa, Nadbrzeżna, Niedźwiedzia, Odległa, Ogińskiego Michała, Okopowa, Orzechowa, Pawia, Piaski, Poddolna, Podlasie, Podmiejska, Pogodna, Południowa, Poprzeczna, Pszeniczna, Dr. Tadeusza Rakowieckiego, Różana, Rumiankowa, Rutkowskiego Henryka, Rysia, Rzeczna, Sarnia, Siewna, Sikorki, Skowronka, Słomiana, Słonecznikowa, Słowicza, Sokola, Sołoniewicz Tamary, Sowia, Spadowa, Spiralna, Sportowa, Stolarska, Strzelecka, Studzienna, Szymanowskiego Karola, Ślusarska, Topolowa, Tulipanowa, Urodzajna, Warzywna do numeru 11 włącznie (nieparzyste) oraz do numeru 20 włącznie (parzyste), Wiatrakowa, Wieniawskiego Henryka, Ks. Ignacego Wierobieja, Wiewiórcza, Wilcza, Wilgi, Wiosenna, Wróblewskiego Walerego, Zajęcza, Żabia, Żurawia, Żytnia.

2. Do obwodu Szkoły Podstawowej nr 3 należą ulice: Akacjowa, Bartników, Bohaterów Westerplatte, Cisowa, Cyprysowa, Czeska, Daleka, Dębowa, Działowa, Gajowa, Gruntowa, Iglasta, Jałowcowa, Jodłowa, Klimek, Kochanowskiego Jana, Kołodzieja Wincentego numer 63 i powyżej (nieparzyste) oraz numer 86 i powyżej (parzyste), Konwaliowa, Kościuszki Tadeusza, Księżycowa, Leśna, Magazynowa, Mickiewicza Adama, Miodowa, Modrzewiowa, Myśliwska, Nektarowa, Obwodowa, Ogrodowa, Piłsudskiego Józefa numer 47 i powyżej (nieparzyste) oraz numer 76 i powyżej (parzyste), Poranek, Poryjewo I, Poryjewo II, Pszczela, Słodka, Słowackiego Juliusza, Sosnowa, Spiżowa, Spokojna, Stara Judzianka, Storczykowa, Świerkowa, Tuwima Juliana, Warszawska numer 45 i powyżej (nieparzyste) oraz numer 88 i powyżej (parzyste), Woskowa, Wrzosowa, Wydmuchowo, Zwierzyniecka.

3. Do obwodu Szkoły Podstawowej nr 5 imienia Janusza Kusocińskiego należą ulice: Armii Krajowej, Armii Ludowej, Białowieska, Bliska, Celna, Cicha, Handlowa, Władysława Jagiełły, Kolejki Leśne, Kołłątaja Hugo, Kołasa Jakuba, Konopnickiej Marii, Kosidłów, Kraszewskiego Józefa, Kupały Janki, Łagodna, Łowcza, 3 Maja od numeru 47 włącznie, Małomiejska, Międzytory, Miła, Nałkowskiej Zofii, Orzeszkowej Elizy, Osiedle Millenium, Parkowa, Partyzancka, Piłsudskiego Józefa do numeru 45 włącznie (nieparzyste) oraz do numeru 74 włącznie (parzyste), Prusa Bolesława, Reja Mikołaja, Sawickiej Hanki, Sienkiewicza Henryka, Skłodowskiej - Curie Marii, Słoneczna, Staszica Stanisława, Torowa, Wesoła, Zaułek Targowy, Zielona, Zina Aleksego, Żeromskiego Stefana.

4. Do obwodu Szkoły Podstawowej nr 6 imienia Henryka Sienkiewicza należą ulice: Bagienna, Bajeczna, Bielska, Bohaterów Warszawy, Botaniczna, Ciasna, Długa, Duboisa Stanisława, Dworcowa, Elektryczna, Górna, Graniczna, Granitowa, Kamienna, Kłosowa, Kolejowa, Kołodzieja Wincentego do numeru 61 włącznie (nieparzyste) oraz do numeru 84 włącznie (parzyste), Krótka, Krzywa, Kwiatowa, Łąkowa, 3 Maja do numeru 46 włącznie, Malinowa, Mała, Marmurowa, Mazurska, Mazury, Metalowa, Miedziana, Niecała, Nowa, Nowowarszawska, Oceaniczna, Owocowa, Polna, Poziomkowa, Prosta, Przytorowa, Ptaszyńskiego Kazimierza, Sadowa, Skarpowa, Skośna, Stalowa, Ks. Ściegiennego Piotra, Targowa, Truskawkowa, Warszawska do numeru 43 włącznie (nieparzyste) oraz do numeru 86 włącznie (parzyste), Warzywna numer 13 i powyżej (nieparzyste) oraz numer 22 i powyżej (parzyste), Wąska, Werpachowskiego Jana, Wiejska, Wojska Polskiego, Zbożowa, Złota, Żwirowa.

§ 3. Ustala się następujący plan sieci publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka:

1. Gimnazjum nr 1 z siedzibą przy ulicy 3 Maja 54 w Hajnówce.

2. Gimnazjum nr 2 z siedzibą przy ulicy Nowowarszwskiej 20.

3. Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi imienia Władyława Jagiełłyz siedzibą przy ulicy Wróblewskiego 2 w Hajnówce.

§ 4. Ustala się następujące granice obwodów publicznych gimnazjów na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka:

1. Do obwodu Gimnazjum nr 1 należą ulice: Akacjowa, Armii Krajowej, Armii Ludowej, Bartników, Białowieska, Bliska, Celna, Bohaterów Westerplatte, Cicha, Cisowa, Cyprysowa, Czeska, Daleka, Dębowa, Działowa, Gajowa, Gruntowa, Handlowa, Iglasta, Jałowcowa, Jodłowa, Klimek, Kochanowskiego Jana, Kolejki Leśne, Kołłątaja Hugo, Kołasa Jakuba, Kołodzieja Wincentego numer 63 i powyżej (nieparzyste) oraz numer 86 i powyżej (parzyste), Konopnickiej Marii, Konwaliowa, Kosidłów, Kościuszki Tadeusza, Kraszewskiego Józefa, Księżycowa, Kupały Janki, Leśna, Łagodna, Łowcza, Magazynowa, 3 Maja od numeru 47 włącznie, Małomiejska, Mickiewicza Adama, Międzytory, Miła, Miodowa, Modrzewiowa, Myśliwska, Nałkowskiej Zofii, Nektarowa, Obwodowa, Ogrodowa, Orzeszkowej Elizy, Osiedle Millenium, Parkowa, Partyzancka, Piłsudskiego Józefa, Poranek, Poryjewo II, Poryjewo I, Prusa Bolesława, Pszczela, Reja Mikołaja, Sawickiej Hanki, Sienkiewicza Henryka, Skłodowskiej - Curie Marii, Słodka, Słoneczna, Słowackiego Juliusza, Sosnowa, Spiżowa, Spokojna, Stara Judzianka, Staszica Stanisława, Świerkowa, Torowa, Tuwima Juliana, Warszawska numer 45 i powyżej (nieparzyste) oraz numer 88 i powyżej (parzyste), Wesoła, Władysława Jagiełły, Woskowa, Wrzosowa, Wydmuchowo, Zaułek Targowy, Zielona, Zina Aleksego, Zwierzyniecka, Żeromskiego Stefana.

2. Do obwodu Gimnazjum nr 2 należą ulice: Bagienna, Bajeczna, Bielska, Bohaterów Warszawy, Botaniczna, Ciasna, Długa, Duboisa Stanisława, Dworcowa, Elektryczna, Górna, Graniczna, Granitowa, Kamienna, Kłosowa, Kolejowa, Kołodzieja Wincentego do numeru 61 włącznie (nieparzyste) oraz do numeru 84 włącznie (parzyste), Krótka, Krzywa, Kwiatowa, Łąkowa, 3 Maja do numeru 46 włącznie, Malinowa, Mała, Marmurowa, Mazurska, Mazury, Metalowa, Miedziana, Niecała, Nowa, Nowowarszawska, Oceaniczna, Owocowa, Polna, Poziomkowa, Prosta, Przytorowa, Ptaszyńskiego Kazimierza, Sadowa, Skarpowa, Skośna, Stalowa, Storczykowa, Ks. Ściegiennego Piotra, Targowa, Truskawkowa, Warszawska do numeru 43 włącznie (nieparzyste) oraz do numeru 86 włącznie (parzyste), Warzywna numer 13 i powyżej (nieparzyste) oraz numer 22 i powyżej (parzyste), Wąska, Werpachowskiego Jana, Wiejska, Wojska Polskiego, Zbożowa, Złota, Żwirowa.

3. Do obwodu Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi imienia Władysława Jagiełły należą ulice: Batorego Stefana, Bażantowa, Bednarska, Białostocka, Bociania, Boczna, Brzozowa, Chopina Fryderyka, Ciesielska, Czajki, Daniela, Dolna, Ks. Antoniego Dziewiatowskiego, Fabryczna, Fabryka Chemiczna, Filipczuka Jana, Findera Pawła, Fornalskiej Małgorzaty, Gęsia, Gołębia, Grabowa, Grunwaldzka, Hibnera Władysława, Jarzębinowa, Jaskółcza, Jastrzębia, Jaśminowa, Jaworowa, Jelenia, Jesionowa, Jutrzenki, Kacza, Kasztanowa, Klonowa, Kniewskiego Władysława, Kołowa, Krańcowa, Krasickiego Janka, Krucza, Kukułki, Leszczynowa, Letnia, Lipowa, 11 Listopada, Łabędzia, Łosia, Miłkowskiego Stanisława, Moniuszki, Mostowa, Nadbrzeżna, Niedźwiedzia, Odległa, Ogińskiego Michała, Okopowa, Orzechowa, Pawia, Piaski, Poddolna, Podlasie, Podmiejska, Pogodna, Południowa, Poprzeczna, Pszeniczna, Dr. Tadeusza Rakowieckiego, Różana, Rumiankowa, Rutkowskiego Henryka, Rysia, Rzeczna, Sarnia, Siewna, Sikorki, Skowronka, Słomiana, Słonecznikowa, Słowicza, Sokola, Sołoniewicz Tamary, Spadowa, Spiralna, Sportowa, Stolarska, Strzelecka, Studzienna, Szymanowskiego Karola, Ślusarska, Topolowa, Tulipanowa, Urodzajna, Warzywna do numeru 11 włącznie (nieparzyste) oraz do numeru 20 włącznie (parzyste), Wiatrakowa, Wieniawskiego Henryka, Ks. Ignacego Wierobieja, Wiewiórcza, Wilcza, Wilgi, Wiosenna, Wróblewskiego Walerego, Zajęcza, Żabia, Żurawia, Żytnia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr VI/36/03 Rady Miasta Hajnówka z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów (Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 35, poz. 794).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 01.09.2013 r.

Przewodnicząca Rady


Alla Gryc

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe