Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie Wójta Gminy Korycin

z dnia 15 marca 2013r.

w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze gminy Korycin

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 pkt. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007r. Nr 68 poz. 449 oraz z 2009r. Nr 31 poz.206 ) i art.4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266, z 2006r. Nr 86,poz. 602, Nr 94 poz. 657, Nr 167 poz. 1193 i Nr 249 poz. 1833 oraz z 2007r. Nr 128 poz. 902 i Nr 173 poz. 1218) ogłasza się zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze gminy Korycin.

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Korycin

a) I półrocze

Stawki czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu

Powierzchnia lokalu

Standard lokalu

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego

do 1918r.

1919 - 1945

1946 - 1970

1971 - 2002

po 2002 r.

zły*

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

poniżej 40 m2

A

1)**...
2) ...

B

C

40 m2do 60 m2

A

B

1) 5,00

C

powyżej 60 m2
do 80 m2

A

B

C

powyżej 80 m2

A

B

C

b) II półrocze

Stawki czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu

Powierzchnia lokalu

Standard lokalu

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego

do 1918r.

1919 - 1945

1946 - 1970

1971 - 2002

po 2002 r.

zły*

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

poniżej 40 m2

A

1)**...
2) ...

B

C

40 m2do 60 m2

A

B

1) 5,00

C

powyżej 60 m2
do 80 m2

A

B

C

powyżej 80 m2

A

B

C

A. - standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)

B. - standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania)

C. - standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej)

- * - budynek wymaga remontu

1) **- stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek

2) - stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek

WÓJT


Mirosław Lech

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe