Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie nr 1/2013 Wójta Gminy Czeremcha

z dnia 27 marca 2013r.

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Czeremcha

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz.266 z póżn.zm.) oraz §3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz.U. Nr 250, poz. 1873)

OGŁASZAM
Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok, położonych na obszarze Gminy Czeremcha II półrocze 2012

Stawki czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu

Powierzchnia lokalu

Standard lokalu

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego

do 1918 r.

1919-45

1946-1970

1971-2002

po 2002 r.

zły*

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

poniżej 40 m2

A

i)**....
2)....

1) 8-6,70
2) 12-6,10

1)11 - 6,70
2) 5 - 5,50
3) 3- 4,55

B

C

40 m2do
60 m2

A


1) 24-6,10

1) 10 - 6,70
2) 32 - 5,50
3) 15 - 4,55
4) 19 - 7,43
5) 1 - 7,90

B

C

powyżej 60 m2do
80 m2

A

1) 2 - 6,70

1) 5 - 10,45
2) 1 - 11,70
3) 10 - 6,70
4) 5 - 5,50
5) 9 - 4,55
6) 3 - 7,43

B

C

powyżej
80 m2

A

B

C

Wójt Gminy


mgr Jerzy Szykuła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe