Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 33/13 Wójta Gminy Radziłów

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe