Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 16/13 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

z dnia 29 marca 2013r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe