| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/316/14 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 31 stycznia 2014r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, poz. 509), uchwala się, co następuje:

§ 1. Podwyższa się do wysokości 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej uprawniające do uzyskania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

§ 2. Podwyższa się do wysokości 250% kryterium dochodowe, o którym mowa w ar. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej uprawniające do uzyskania pomocy w formie posiłku dla osób niepełnosprawnych będących uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Mońkach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXI/209/06 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie odpłatności za pomoc w formie posiłku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2006 r. Nr 122 poz. 1167).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej


Ryszard Rogalski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »