Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 124/524/14 Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu grajewskiego za 2013 r. i informacji o stanie mienia powiatu grajewskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 595, zm. poz. 645) i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się:

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu grajewskiego za 2013 r. - stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały,

2) informację o stanie mienia powiatu grajewskiego - stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Sprawozdanie i informację, o których mowa w § 1, przedstawić:

1) Radzie Powiatu Grajewskiego,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wiceprzewodnicząca Zarządu Powiatu Alicja Rutkowska
Członek Zarządu Hanna Kulesza
Członek Zarządu Dariusz Latarowski
Członek Zarządu Waldemar Remfeld
Przewodniczący Zarządu Powiatu Jarosław Augustowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 124/524/14
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr 124/524/14
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik1a.pdf


Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr 124/524/14
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik1b.pdf


Załącznik Nr 1c do Uchwały Nr 124/524/14
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik1c.pdf


Załącznik Nr 1d do Uchwały Nr 124/524/14
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik1d.pdf


Załącznik Nr 1e do Uchwały Nr 124/524/14
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik1e.pdf


Załącznik Nr 1f do Uchwały Nr 124/524/14
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik1f.pdf


Załącznik Nr 1g do Uchwały Nr 124/524/14
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik1g.pdf


Załącznik Nr 1h do Uchwały Nr 124/524/14
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik1h.pdf


Załącznik Nr 1i do Uchwały Nr 124/524/14
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik1i.pdf


Załącznik Nr 1j do Uchwały Nr 124/524/14
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik1j.pdf


Załącznik Nr 1k do Uchwały Nr 124/524/14
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik1k.pdf


Załącznik Nr Tabela nr 1 do Uchwały Nr 124/524/14
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 27 marca 2014 r.
ZalacznikTabela%20nr%201.pdf


Załącznik Nr Tabela nr 2 do Uchwały Nr 124/524/14
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 27 marca 2014 r.
ZalacznikTabela%20nr%202.pdf


Załącznik Nr Tabela nr 3 do Uchwały Nr 124/524/14
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 27 marca 2014 r.
ZalacznikTabela%20nr%203.pdf


Załącznik Nr Tabela nr 4 do Uchwały Nr 124/524/14
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 27 marca 2014 r.
ZalacznikTabela%20nr%204.pdf


Załącznik Nr Tabela nr 5 do Uchwały Nr 124/524/14
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 27 marca 2014 r.
ZalacznikTabela%20nr%205.pdf


Załącznik Nr Tabela nr 6 do Uchwały Nr 124/524/14
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 27 marca 2014 r.
ZalacznikTabela%20nr%206.pdf


Załącznik Nr Tabela nr 7 do Uchwały Nr 124/524/14
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 27 marca 2014 r.
ZalacznikTabela%20nr%207.pdf


Załącznik Nr Tabela nr 8 do Uchwały Nr 124/524/14
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 27 marca 2014 r.
ZalacznikTabela%20nr%208.pdf


Załącznik Nr Tabela nr 9 do Uchwały Nr 124/524/14
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 27 marca 2014 r.
ZalacznikTabela%20nr%209.pdf


Załącznik Nr Tabela nr 10 do Uchwały Nr 124/524/14
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 27 marca 2014 r.
ZalacznikTabela%20nr%2010.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 124/524/14
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 124/524/14
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik2a.pdf


Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr 124/524/14
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik2b.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe