| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 18 czerwca 2014r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późń. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXXV/252/2014 Rady Miejskiej w Tykocinie z 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów doParlamentu Europejskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 1353), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XXXVI/258/2014 Rady Miejskiej w Tykocinie z 26 kwietnia 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów doParlamentu Europejskiego.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2 ust. 2 uchwały Nr XXXV/252/2014 Rady Miejskiej w Tykocinie z 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów doParlamentu Europejskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 1353), który stanowi:

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tykocinie.";

2) § 3 uchwały Nr XXXV/252/2014 Rady Miejskiej w Tykocinie z 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów doParlamentu Europejskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 1353), który stanowi:

Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku.";

3) § 2 uchwały Nr XXXVI/258/2014 Rady Miejskiej w Tykocinie z 26 kwietnia 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów doParlamentu Europejskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 1748), który stanowi:

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzedu Miejskiego w Tykocinie.".

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Augustynowicz


Załącznik do obwieszczenia
Rady Miejskiej w Tykocinie
z 18 czerwca 2014 r.

Uchwała Nr XXXV/252/2014
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 26 marca 2014 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do
Parlamentu Europejskiego

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 12, § 4, § 10, § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz.112; zmiany z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 889, Nr 147, poz. 881, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r, poz. 849, poz. 951, poz. 1529; z 2014 r. poz. 179, poz. 180), w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2014 r. poz. 231 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego tworzy się - na wniosek Burmistrza Tykocina - odrębny obwód głosowania.

2. Numer obwodu odrębnego, jego granice i siedziba obwodowej komisji wyborczej ustalone są w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

2. [1]) (pominięty).

§ 3. [2]) (pominięty).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Augustynowicz


Załącznik Nr 1

Numer i granice obwodu odrębnego oraz siedziba obwodowej komisji wyborczej:

Nr obwodu

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

9

Dom Pomocy Społecznej
pw. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie

Dom Pomocy społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu, ul. Klasztorna 1, 16-080 Tykocin


[1]) Zamieszczony w ust. 2 pkt. 1 obwieszczenia.

[2]) Zamieszczony w ust. 2 pkt. 2 obwieszczenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Janusz

Asesor Komorniczy, specjalista z zakresu postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »