reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/262/14 Rady Gminy Zawady

z dnia 17 czerwca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2013 r., poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2014 rok w zakresie limitu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały budzetowej na 2014 rok w zakresie przychodów i rozchodów budżetu w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 2014 rok w zakresie planowanych do udzielenia dotacji z budżetu gminy w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Paragraf 7 uchwały budżetowej na 2014 rok otrzymuje brzmienie: "Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 700 000 ;

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 574 935 ;

- sfinansowanie rozchodów budżetu - w kwocie 1 234 274 zł;

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zadanie pn.: "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zawadach") - w kwocie 1 201 720 zł.

§ 7. Paragraf 11 uchwały budżetowej na 2014 rok otrzymuje brzmienie: "Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 700 000 ;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 574 935 ;

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1 234 274 zł;

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zadanie pn.: "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zawadach") - w kwocie 1 201 720 zł;

e) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciagłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

f) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

g) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

h) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

i) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

j) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

k) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan wydatków ogółem 11 055 035 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 9 482 824 zł,

b) majątkowe w kwocie 1 572 211 zł;

2) plan wydatków ogółem 11 629 970 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 8 612 721 zł;

b) majątkowe w kwocie 3 017 249 zł;

3) deficyt budżetu gminy w wysokości 574 935 zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem.

§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczacy Rady Gminy Zawady


Zdzisław Kapica


Załącznik do Uchwały Nr XXIX/262/14
Rady Gminy Zawady
z dnia 17 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama