| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży

z dnia 10 grudnia 2014r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Grajewskiego

Na podstawie art.383 § 2a w związku z art. 383 §1 pkt. 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 oraz Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz.849, 951 i 1529, oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072), postanawiam, co następuje:

§ 1.

Stwierdzić wygaśnięcie mandatu radnego Rady Powiatu Grajewskiego w okręgu wyborczym Nr 1 Pana Dariusza Latarowskiego z listy nr 13 KWW Współpraca dla Grajewa.

§ 2.

Postanowienie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego doręczyć niezwłocznie zainteresowanemu, Wojewodzie Podlaskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu Grajewskiego.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uzasadnienie

W wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r., Pan Dariusz Latarowski został wybrany radnym Rady Powiatu Grajewskiego. W ponownym głosowaniu w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 30 listopada 2014 r. został wybrany Burmistrzem Miasta Grajewo. Z przepisu art. 383 §1 pkt. 6 Kodeksu wyborczego wynika, że wygaśnięcie mandatu radnego następuje w przypadku wyboru na burmistrza, osoba wybrana nie ma możliwości wyboru pomiędzy mandatem radnego, a mandatem burmistrza. Mandat radnego wygasa. Również przepisy art.27 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) zabraniają łączenia funkcji burmistrza z członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w mieście, w którym jest burmistrzem. W związku z czym, postanowiłem jak w sentencji.

Komisarz Wyborczy


Jan Leszczewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

More7 Polska Sp. z o.o.

More7 Polska Sp. z o.o. to poznański producent i integrator dedykowanego systemu do zarządzania relacjami z Klientem CRM7.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »