reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 4645/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 20 listopada 2014r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały Rady Gminy Czyże nr 37.189.2014 z dnia 31 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący:Dariusz Renczyński Członkowie: Paweł Gałko Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Anna Ostrowska Aleksander Piszczatowski Joanna Salachna Marcin Tyniewicki Maria Wasilewska

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) oraz art. 91
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2013 r., poz. 594 ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Gminy Czyże
Nr 37.189.2014 z dnia 31 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

p o s t a n a w i a : uznać, iż powyższa Uchwała narusza prawo w sposób istotny w związku z zapisami zawartymi w:

1) § 1 pkt 1 lit. b) Uchwały, zgodnie z którym określa się stawkę podatku od nieruchomości od gruntów "pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne", co stanowi naruszenie art. 5
ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849),

2) § 1 pkt 2 lit. c) Uchwały, zgodnie z którym określa się stawkę podatku od nieruchomości od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym "od 1 m2", co stanowi naruszenie art. 5
ust. 1 pkt 2 lit. c) w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849),

- w związku z tym postanawiastwierdzić nieważność § 1 pkt 1 lit. b) oraz § 1 pkt 2 lit. c) Uchwały Rady Gminy Czyże Nr 37.189.2014 .

U z a s a d n i e n i e W dniu 4 listopada 2014 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku wpłynęła Uchwała Rady Gminy Czyże Nr 37.189.2014 z dnia 31 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Na mocy § 1 przedmiotowej Uchwały Rada określiła stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Czyże.

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.), tut. Izba wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące wskazanej Uchwały, zawiadamiając Radę pismem z dnia 13 listopada 2014 r. o terminie posiedzenia Kolegium RIO
w Białymstoku wyznaczonym na dzień 20 listopada 2014 r. W piśmie wskazano, iż wszczęcie postępowania nadzorczego związane jest z zapisami zawartymi w § 1 pkt 1 lit. b) oraz § 1 pkt 2 lit. c) Uchwały Nr 37.189.2014, które pozostają w sprzeczności z postanowieniami odpowiednio art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b) oraz art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. c) w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849). Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu
20 listopada 2014 r. stwierdziło, co następuje. Badana Uchwała została podjęta z naruszeniem prawa. W § 1 Uchwały wprowadzono zapisy, na mocy których ustalono stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Czyże. W § 1 pkt 1 lit. b) Uchwały wprowadzono zapis, zgodnie z którym określa się stawkę podatku od nieruchomości od gruntów "pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne". Stanowi to naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849), który to przepis zobowiązuje Radę do określenia stawki podatku od nieruchomości od gruntów "pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych". Termin "zbiorniki wodne", nie jest tożsamy z ustawowym określeniem "zbiorniki wodne retencyjne i elektrowni wodnych". Modyfikacja ustawowego brzmienia normy prawnej poprzez podjęcie aktu prawa miejscowego jest niedopuszczalna i prowadzi do zmiany zakresu przedmiotów opodatkowania objętych zakwestionowaną stawką. W § 1 pkt 2 lit. c) Uchwały wprowadzono zapis, zgodnie z którym określa się stawkę podatku od nieruchomości od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym "od 1 m2". Stanowi to naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. c) w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych. Wskazane przepisy zobowiązują Radę do określenia stawek podatku od nieruchomości od budynków lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej, gdyż zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy, podstawą opodatkowania podatkiem od nieruchomości w odniesieniu do budynków lub ich części jest powierzchnia użytkowa, nie zaś powierzchnia. Podkreślić trzeba, że również zgodnie z zasadami prawidłowej legislacji wywodzonymi z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Rada Gminy nie jest uprawniona do modyfikowania treści norm prawnych o charakterze ustawowym. Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec, jak w sentencji. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO w Białymstoku, ul. Branickiego 13) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Dariusz Renczyński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Budnik

Radca Prawny - Kancelaria Prawna Cyman i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama