reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/32/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 10 lutego 2015r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i poz. 1593, z 2015 r. poz. 87) Rada Miasta Bielsk Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) formularz elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa się w formie danych XLS, doc. lub pdf i jest on dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w zakładce druki,

2) deklaracja może być przesłana za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP lub za pomocą poczty elektronicznej,

3) deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 j.t.).

§ 3. Ustala się wzór oświadczenia - "Dane o nieruchomościach, na których wytwarzane są odpady komunalne", stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji:

1) zaświadczenie lub oświadczenie złożone o uczących się dzieciach pozostających poza miejscem zamieszkania;

2) zaświadczenie lub oświadczenie złożone o osobach przebywających poza granicami miasta Bielsk Podlaski;

3) zaświadczenie lub oświadczenie złożone o osobach zamieszkałych poza granicami kraju.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XLII/275/14 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 922).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Igor Łukaszuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/32/15
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 10 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/32/15
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 10 lutego 2015 r.
Zalacznik2.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Kaźmierczak, Tomasz Wojdal

KRS Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne i podatkowe dla biznesu - zajmuje się obsługą prawną i podatkową podmiotów gospodarczych, opracowuje dla nich plany restrukturyzacji (m.in. przekształcenia, wydzielenia, fuzje), wprowadza optymalizacyjne rozwiązania podatkowe oraz dba o to, aby zawierane kontrakty handlowe dawały maksymalne poczucie bezpieczeństwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama