reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 30/15 Burmistrza Lipska

z dnia 23 stycznia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r

Na podstawie art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877) oraz § 10 ust. 3 Uchwały Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipsk na rok 2015 zarządzam, co nastepuje:

§ 1. Zwiększyć wydatki o kwotę 34.977 zł oraz zmniejszyć wydatki o 34.977 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu gminy w wysokości - 16.777.833 zł, w tym dochody bieżące 16.024.043 zł i dochody majątkowe 753.790 zł;

2) wydatki budżetu gminy w wysokości - 16.346.369 zł, w tym wydatki bieżące 15.199.058 zł i wydatki majątkowe 1.147.311 zł;

3) nadwyżka budżetu gminy w wysokości - 431.464 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


mgr Lech Łępicki


Załącznik do Zarządzenia Nr 30/15
Burmistrza Lipska
z dnia 23 stycznia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 R.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

2 255 675,00

0,00

2 255 675,00

75011

Urzędy wojewódzkie

205 100,00

0,00

205 100,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

2 800,00

- 2 800,00

0,00

Własne

2 800,00

- 2 800,00

0,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0,00

4 300,00

4 300,00

Własne

0,00

4 300,00

4 300,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1 500,00

- 1 500,00

0,00

Własne

1 500,00

- 1 500,00

0,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 885 075,00

0,00

1 885 075,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

4 300,00

- 4 300,00

0,00

Własne

4 300,00

- 4 300,00

0,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

6 500,00

14 500,00

21 000,00

Własne

6 500,00

14 500,00

21 000,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

10 200,00

- 10 200,00

0,00

Własne

10 200,00

- 10 200,00

0,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

395 800,00

0,00

395 800,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

377 700,00

0,00

377 700,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

600,00

- 600,00

0,00

Własne

600,00

- 600,00

0,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

400,00

600,00

1 000,00

Własne

400,00

600,00

1 000,00

801

Oświata i wychowanie

6 024 554,00

0,00

6 024 554,00

80101

Szkoły podstawowe

3 105 548,00

0,00

3 105 548,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

800,00

- 800,00

0,00

Własne

800,00

- 800,00

0,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

300,00

4 000,00

4 300,00

Własne

300,00

4 000,00

4 300,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

3 200,00

- 3 200,00

0,00

Własne

3 200,00

- 3 200,00

0,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

42 143,00

0,00

42 143,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

24 830,00

- 92,00

24 738,00

Własne

24 830,00

- 92,00

24 738,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 680,00

92,00

2 772,00

Własne

2 680,00

92,00

2 772,00

80104

Przedszkola

558 115,00

3 000,00

561 115,00

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

7 000,00

3 000,00

10 000,00

Własne

7 000,00

3 000,00

10 000,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0,00

1 000,00

1 000,00

Własne

0,00

1 000,00

1 000,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1 000,00

- 1 000,00

0,00

Własne

1 000,00

- 1 000,00

0,00

80110

Gimnazja

1 712 296,00

0,00

1 712 296,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 400,00

- 1 400,00

0,00

Własne

1 400,00

- 1 400,00

0,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

300,00

2 400,00

2 700,00

Własne

300,00

2 400,00

2 700,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1 000,00

- 1 000,00

0,00

Własne

1 000,00

- 1 000,00

0,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

308 400,00

0,00

308 400,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

7 000,00

2 000,00

9 000,00

Własne

7 000,00

2 000,00

9 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

300 000,00

- 2 000,00

298 000,00

Własne

300 000,00

- 2 000,00

298 000,00

80195

Pozostała działalność

111 553,00

- 3 000,00

108 553,00

4300

Zakup usług pozostałych

36 143,00

- 3 000,00

33 143,00

Własne

36 143,00

- 3 000,00

33 143,00

851

Ochrona zdrowia

97 080,00

0,00

97 080,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

68 280,00

0,00

68 280,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0,00

800,00

800,00

Własne

0,00

800,00

800,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

800,00

- 800,00

0,00

Własne

800,00

- 800,00

0,00

852

Pomoc społeczna

3 357 090,00

0,00

3 357 090,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 647 270,00

0,00

1 647 270,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 520,00

85,00

6 605,00

Własne

3 520,00

85,00

3 605,00

4300

Zakup usług pozostałych

6 500,00

- 85,00

6 415,00

Własne

3 500,00

- 85,00

3 415,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0,00

500,00

500,00

Własne

0,00

500,00

500,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

500,00

- 500,00

0,00

Własne

500,00

- 500,00

0,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

502 565,00

0,00

502 565,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

800,00

- 800,00

0,00

Własne

800,00

- 800,00

0,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

1 300,00

1 700,00

3 000,00

Własne

1 300,00

1 700,00

3 000,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

900,00

- 900,00

0,00

Własne

900,00

- 900,00

0,00

Razem:

16 346 369,00

0,00

16 346 369,00


Uzasadnienie

Po stronie wydatków dokonano przesunięć w ramach działów, zgodnie z potrzebami. W Administracji samorządowej o 18.800 zł, w Ochotniczych strażach pożarnych o 600 i w Oświacie i wychowaniu o 12.492 zł. Dokonano przesunięcia wydatków w Ochronie zdrowia o 800 i w Pomocy społecznej o 2.285 zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kopeć & Zaborowski

Kopeć & Zaborowski (KKZ) to jedna z wiodących firm na polskim rynku prawniczym, specjalizująca się w sprawach z zakresu prawa karnego, gospodarczego, prasowego, ochrony dóbr osobistych a także z zakresu prawa pracy. Innym aspektem działalności KKZ jest przeprowadzanie na zlecenie podmiotów gospodarczych profesjonalnych audytów śledczych związanych z wykrywaniem nadużyć wewnątrz firm, a także mającymi na celu racjonalizację wydatków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama