reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399; z 2015 r. poz. 87 i 122), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach, Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk, stanowiącym załącznik do uchwały nr XLV/490/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 449), zmienionej uchwałą nr L/550/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 2463) § 7 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć ją w pojemniki na zmieszane odpady komunalne oraz, w razie potrzeby, w pojemniki na popiół, o minimalnej łącznej pojemności uwzględniającej następujące normy:

1) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych - 30 litrów na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 litrów;

2) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych - 6 litrów na mieszkańca;

3) dla żłobków i przedszkoli oraz szkół wszelkiego typu - 2 litry na każde dziecko, ucznia (studenta) i pracownika;

4) dla lokali gastronomicznych - 15 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne;

5) dla punktów gastronomicznych poza lokalem - co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 litrów;

6) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych, usługowych, handlowych (z wyjątkiem branży spożywczej), użyteczności publicznej, przychodni, w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - 10 litrów na każdą osobę pracującą, jednakże nie mniej niż 1 pojemnik 60 litrów na lokal;

7) dla szpitali, internatów, koszar, hoteli, pensjonatów itp. - 15 litrów na jedno łóżko;

8) dla ogródków działkowych - w okresie od 1 kwietnia do 31 października 20 litrów na każdą działkę (dopuszcza się jeden pojemnik dla większej liczby działek o pojemności stanowiącej iloczyn normatywnej pojemności i liczby działek), a poza tym okresem - w zależności od potrzeb;

9) dla targowiska miejskiego - 15 litrów na jednego pracującego na terenie targowiska przy ul. Sejneńskiej oraz pojemnik 7000 litrów dla targowiska przy ul. Bakałarzewskiej;

10) dla lokali handlowych branży spożywczej:

a) w przypadku lokali o powierzchni całkowitej do 60 m2 (włącznie) - 25 litrów na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednakże nie mniej niż 1 pojemnik 110 litrów na lokal,

b) w przypadku lokali o powierzchni całkowitej powyżej 60 m2 - 25 litrów na każde 10 m2 powierzchni całkowitej do 60 m2 oraz 10 litrów na każde 10 m2 powierzchni całkowitej powyżej 60 m2.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Suwałkach


Jadwiga Mariola Szczypiń

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama