Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6a ust. 2 i art. 10 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, poz. 843, poz. 1446, poz. 1543, z 2014 r. poz. 659, poz. 1310), Rada Miejska w Suwałkach uchwala co następuje:

§ 1. Pozbawia się kategorii dróg powiatowych drogi określone w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 3. Pozbawienie dróg, określonych w załączniku do uchwały, kategorii dróg powiatowych następuje z mocą od 1 stycznia roku następnego, pod warunkiem zaliczenia tych dróg do kategorii dróg gminnych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Suwałkach


Jadwiga Mariola Szczypiń


Załącznik do Uchwały Nr V/35/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 lutego 2015 r.

Wykaz dróg do pozbawienia kategorii dróg powiatowych

Lp.

Istniejący nr drogi

drogi

Przebieg

Nr działki

1

2412B

ul. Akacjowa,

23013

2

2413B

ul. Artyleryjska,

31520; 31607/2

3

2417B

ul. Bohaterów,

31819

4

2418B

ul. Księdza Kazimierza Aleksandra Hamerszmita,

11369

5

2419B

ul. Brzozowa,

22954; 23070/4; 22955

6

2422B

ul. Cedrowa,

23339

7

2424B

ul. Cicha,

33679

8

2425B

ul. Cisowa,

23319

9

2426B

ul. Zacisze,

21906/1; 10036/3; 10057

10

2427B

ul. Czwartaków,

31450

11

2428B

ul. Dębowa,

23170

12

2430B

ul. Wesoła,

11083

13

2432B

ul. Górna,

33197; 33227/5

14

2433B

ul. Grabowa,

10447/2; 10446/2; 10449/2; 10451/2; 10453/2; 10463; 10464

15

2434B

ul. Wrzosowa,

23506

16

2435B

ul. Jesionowa,

23189

17

2436B

ul. Jodłowa,

23266

18

2437B

ul. Kamedulska,

11666

19

2439B

ul. Kasztanowa,

22976; 22977; 23380

20

2445B

ul. Szymona Konarskiego,

30668

21

2446B

ul. Krótka,

11178

22

2447B

ul. Janusza Korczaka,

12304; 12283; 12259

23

2450B

ul. Leszczynowa,

23201

24

2452B

ul. Lipowa,

22994; 23132; 23438

25

2453B

ul. Łanowa,

30720; 30676/23; 30676/21; 30675

26

2455B

ul. Wiejska,

33218; 33217; 33408

27

2456B

ul. Ciesielska,

11259

28

2458B

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego,

11479/2

29

2461B

ul. Gabriela Narutowicza,

10445/1

30

2465B

ul. Olszowa,

23550

31

2466B

ul. Parowozowa,

24604

32

2467B

ul. Partyzantów,

31844; 31845/5; 31681; 31639

33

2469B

ul. Wierzbowa,

23214

34

2470B

-------------------

30674

35

2478B

ul. Saperska,

31616; 31587

36

2480B

ul. Słoneczna,

33646; 33645/7; 33653; 33554; 33556/2

37

2481B

ul. Sosnowa,

23528

38

2482B

ul. Spacerowa,

33621

39

2484B

ul. Pawła Suzina,

10073

40

2485B

ul. Szwoleżerów,

31435/3; 31441/1; 31441/6

41

2486B

ul. Karola Szymanowskiego,

23780

42

2488B

ul. Topolowa,

23150

43

2489B

ul. Traktorzystów,

30979/3; 30993/3; 30979/2; 30979/4; 30979/1; 30978/2; 30871

44

2491B

ul. Ułanów Grochowskich,

31783; 32083; 34552; 31793; 31797; 31804/2; 31804/1

45

2492B

ul. Stefana Żeromskiego,

10153

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe