reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/22/15 Rady Gminy Czeremcha

z dnia 20 lutego 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art217,art235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/17 14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czeremcha na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany: Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 790 533,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 20 077,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 952 265,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 181 809,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi : plan dochodów 12 057 508,00 zł, Dochody bieżące 10 364 479,00 zł , Dochody majątkowe 1 693 029,00 zł, Plan wydatków 12 664 934,75 zł , Wydatki bieżące 9 378 516,75 zł, Wydatki majątkowe 3 286 418,00 zł .

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 607 426,75 00 zł będzie pokryty kredytem w wysokości 312 430,75 zł i wolnymi środkami w wysokości 294 996,00 zł.

§ 4. Zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r zgodnie załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Sergiusz Smyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/22/15
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 20 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/22/15
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 20 lutego 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/22/15
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 20 lutego 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

Zwiększono dochody o kwotę 426 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z zakupem samochodu asenizacyjnego w ramach PROW Działanie 3.2.1. "Podstawowe usługi dla ludności , dokonano zwiększenia planu dochodów w zakresie podatku od nieruchomości o kwotę 147 000,00 ponieważ Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku zadeklarował wyższe kwoty w związku z przejęciem do użytkowania części przejścia granicznego w Połowcach , zwiększono dochody z tytułu rozliczenia przez Urząd Marszałkowski w roku 2015 budowy zewnętrznej siłowni wybudowanej przy GOK w kwocie 58 000,00 zł. Zwiększono dochody z tytułu rozliczeń dokonanych przez PUP w Hajnówce za pracowników interwencyjnych i prace społeczno-użyteczne za miesiąc grudzień 2014 r. zwiększono kwoty na dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych w wysokości 650 ,00 zł , zwiększono dochody z tytułu rozliczeń NFOŚ i GW w Warszawie z tytułu utylizacji azbestu zrealizowanej 2014 r. Zmniejszono dotacje do przedszkola w wysokości 20 077,00 zł.

Po stronie wydatków zwiększono kwotę 698 640,00 zł na zakup samochodu asenizacyjnego na potrzeby gminy Czeremcha Zadanie to będzie realizowane przy współudziale środków PROW, zwiększono kwoty wydatków na dokumentację techniczną oczyszczalni ścieków przy ul Fabrycznej, Dokonano przesunięcia między paragrafami w zadaniu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności II etap " .Dokonano zmian w planie finansowym Zespołu Szkolno -Przedszkolnego z powodu obowiązku wypłaty przez samorząd jednorazowego dodatku do wynagrodzeń wynikającego z art. 30 a Karta Nauczyciela , zwiększono kwoty na wydatki związane z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym w wysokości 14 922,00 zł dokonano zwiększeń na realizacje zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi o kwoty niewykonane w 2014 r. w wysokości 5 109,00 zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Wachowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama