reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV.16.2015 Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 20 lutego 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), oraz art.212, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz.1646, z 2014 r. poz. 379 i poz. 911) - Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje: :

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych

1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 216 600,00 zł

2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 239 625,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych
1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 280 766,00 zł

2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 257 741,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi
1) Plan dochodów ogółem8 973 207,37 zł z tego:
- bieżące w wysokości 8 832 127 ,37 zł
- majątkowe w wysokości 141 080,00 zł
2) Plan wydatków ogółem 9 973 207,37 z tego:
- bieżące w wysokości8 510 203,37 zł
- majątkowe w wysokości1 463 004,00 zł

§ 3. Wolne środki w kwocie 91 329,32 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł, który to zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek

§ 5. 1. Łączną kwotę przychodów w wysokości 1 331 452,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 422 781,32 zł zgodnie z uszczegółowieniem w załączniku nr 3

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 422 781,32 zł., z następujących źródeł:

1) Z wolnych środków w wysokości 91 329,32 zł,

2) Planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 331 452,00 zł.

§ 6. 1. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2015 - zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 31 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 38 624,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - zgodnie z załącznikiem nr 6

2. Ustala się dochody w kwocie 200 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości w gminie oraz wydatki z tym związane w wysokości 247 648,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 9. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 8.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY JELENIEWO


Jan Bielecki


Załącznik do Uchwały Nr IV.16.2015
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 20 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Olewińska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama