reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/20/15 Rady Gminy Nowinka

z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Na podstawie art. 6j ust. 3b, art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, ze zm.: 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.: 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, za wyjątkiem właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w ust. 2 i 3.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 6 zł miesięcznie od 1 mieszkańca. W przypadku, gdy liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość jest wyższa niż pięć osób opłata za szóstą i każdą kolejną osobę wynosi 1 zł miesięcznie za każdą osobę.

3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 12 zł miesięcznie od 1 mieszkańca. W przypadku, gdy liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość jest wyższa niż pięć osób opłata za szóstą i każdą kolejną osobę wynosi 2 zł miesięcznie za każdą osobę.

4. W przypadku odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny w kwocie 200 zł za rok, a w przypadku jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane są w sposób selektywny w kwocie 250 zł za rok.

5. Stawkę opłaty za pojemnik o pojemności:

1) 120 litrów ustala się na 10 zł,

2) 1100 litrów ustala się na 100 zł,

- przy zbieraniu i odbieraniu odpadów komunalnych w sposób selektywny.

6. Stawkę opłaty za pojemniki, o których mowa w ust. 5 powiększa się o 25% w przypadku jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane są w sposób selektywny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXI/153/13 Rady Gminy Nowinka z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Paszkiewicz


Uzasadnienie

Uzasadnienie Uchwały Rady Gminy Nowinka Nr V/20/15 z dnia 27.03.2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw nakłada na gminy obowiązek określenia ryczałtowej stawki opłaty za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku. Ryczałtowa stawka opłaty jest ustalana jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających na nieruchomościach wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za pojemnik gospodarowania odpadami komunalnymi. Przyjmuje się, że średnio na terenie domku letniskowego powstają w ciągu miesiąca 4 pojemniki 120 litrowe (razem 480L), stawka za pojemnik na odpady przy zbieraniu i odbieraniu odpadów w sposób selektywny to 10 zł za jednorazowe opróżnianie

Ryczałtowa stawka miesięcznie przy selekcji 4*10 zł=40 zł

Ryczałtowa stawka miesięczna bez selekcji 4*12,50 Zł=50zł

Założono, że odpady będą powstawać przez okres pięciu miesięcy w roku.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama