reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/51/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 30 marca 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi OPieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2013 r., poz. 596 z późn. zm.[1]) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. W statucie Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXV/305/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 1819 z późn. zm.[3]), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 9 otrzymuje brzmienie:

1. W ramach struktury organizacyjnej Zakładu wyodrębnia się przedsiębiorstwa obejmujące rodzaje prowadzonej działalności leczniczej:

1) Szpital,

2) Zespół Poradni Specjalistycznych,

3) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy z rehabilitacją psychiatryczną.

2. Szczegółową strukturę organizacyjną Zakładu oraz zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych, komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy, określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora.";

2) § 10 otrzymuje brzmienie:

1. W Zakładzie działa Komitet ds. Jakości jako organ wspomagający zarządzanie Zakładem.

2. Dyrektor może w drodze zarządzenia powoływać zespoły zadaniowe, komisje i komitety do realizacji określonych celów.

3. Dyrektor może w drodze zarządzenia powołać pełnomocnika do określonych zadań.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Sejmiku


Marian Czesław Szamatowicz


[1]] zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645, z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072.

[2]] zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 24, poz. 423, poz. 619, poz. 1138, poz. 1146, poz. 1491 i poz. 1626.

[3]] zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz.2696, poz. 3768 i z 2014 r., poz. 945, poz. 1662 i poz. 3753.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Majcherczak

Starszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama