reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 9/15 Wójta Gminy Grodzisk

z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238) oraz § 12 pkt 3 Uchwały Nr III/15/14 Rady Gminy Grodzisk z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grodzisk na 2015r Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zwiększeń zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Zwiększenie planu dochodów w dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa", rozdz. 75107 § 2010 i rozdz. 75109 § 2010 wprowadzono na podstawie pism Krajowego Biura Wyborczego:

- DBŁ.3101-3-1/31/15 z dnia 12 marca 2015 r - dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. oraz ponowne głosowanie;

- DBŁ. 3101-2-4/31/15 z dnia 25 marca 2015 r - dotacja celowa na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy zarządzonych na 31 maja 2015 r.

Zwiększenie planu dochodów w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdz. 80103 § 2030 i rozdz. 80106 § 2030 wprowadzono na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.40.2015.BB z dnia 26 marca 2015 r - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.

Zwiększenie planu dochodów w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdz. 85295 § 2010 wprowadzono na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.41.2015.MA z dnia 17 marca 2015 r - dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zwiększenie planu dochodów w dziale 854 "Edukacyjna Opieka wychowawcza", rozdz. 85415 § 2030 wprowadzono na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.24.2015.BB z dnia 30 marca 2015 r - dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Zwiększenia w planie wydatków budżetowych w działach: 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa", 801 "Oświata i wychowanie", rozdz. 80103 i rozdz. 80106, 852 "Pomoc społeczna" i 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" nastąpiły zgodnie z decyzjami w/w pism.

Zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 i rozdz. 80110 nastąpiło z tytułu przeniesienia do rozdz. 80150 w celu dostosowania uchwały budżetowej do przepisów § 1 pkt 1 lit. h. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Zwiększenia i zmniejszenia wydatków dokonane w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 wynikają z przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 11 411 851 w tym:

- dochody bieżące 10 959 281zł,

- dochody majątkowe 452 570 zł.

2. Wydatki ogółem 12 007 336 zł w tym:

- wydatki bieżące 10 714 240 zł,

- wydatki majątkowe 1 293 096 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 595 485 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 595 485 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Antoni Tymiński


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/15
Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/15
Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama