reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 25/IV/15 Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 12 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Perlejewo na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 , zm. poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 ), oraz art. 235 i art. 236, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r poz. 379, poz. 911, poz. 1146 , poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r poz. 238 ), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 40 981 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 40 981 zł zgodnie z załącznikem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać przeniesienia w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 312 471 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 11 910 042 zł,

a) bieżące 7 657 413 zł,

b) majątkowe 4 252 629 zł,

2) wydatki ogółem 12 953 596 zł,

a) bieżące 7 930 001 zł,

b) majątkowe 5 023 595 zł.

§ 6. Planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 1 043 554 zł. pokryty zostanie wolnymi środkami w wysokości 343 690 zł, oraz przychodami pochodzącymi z zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 699 864 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Wojtkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/IV/15
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 12 czerwca 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 25/IV/15
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 12 czerwca 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 25/IV/15
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 12 czerwca 2015 r.

Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie gminy Perlejewo na 2015 r.

1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 12 000 zł. ( zadanie zlecone )

Zmian dokonano na podstawie pisma KBW w Białymstoku nr DBL.3101-3-4/50/15.

2. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie , rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 5 251 zł. na zakup podręczników ( zadanie zlecone) Zmian dokonano na podstawie pisma PUW w Białymstoku nr FB-II.3111.155.2015.BB.

3. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie , rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 6 999 zł. na zakup podręczników ( zadanie zlecone) Zmian dokonano na podstawie pisma PUW w Białymstoku nr FB-II.3111.155.2015.BB.

4. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85295 Pozostała działalność na kwotę 16 731 zł. na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " na lata 2014 - 2020.

Zmian dokonano na podst. pisma PUW w Białymstoku Nr F -II.3111.221.2015. MA.

5. Dokonać przeniesienia między rozdziałami i paragrafami na kwotę 162 371 zł. z rozdziału 80101 Szkoły podstawowe i rozdziału 80110 Gimnazja na rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach. ( zadanie własne). Zamian dokonano na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1877 )

6. Dokonać przeniesienia między paragrafami w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na kwotę 100 zł. ( zadanie zlecone) .Zmian dokonano na wniosek Wójta .

7. Dokonać przeniesienia środków z działu 801 Oświata i wychowanie na dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 150 000 zł. z przeznaczeniem na remont rolniczej drogi dojazdowej w Głęboczku.( zadanie własne) Zmian dokonano na wniosek Wójta.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama