reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 68/XI/15 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 24 czerwca 2015r.

zmieniająca Uchwałę Nr 52/IX/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie pomocy finansowej na zakup leków dla mieszkańców Miasta Łomża

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr 52/IX/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie pomocy finansowej na zakup leków dla mieszkańców Miasta Łomża /Dz. Urz. Woj. Podl. 2015.1851/, wprowadza się następujące zmiany:

1. W rozdziale II pkt 2 skreśla się zdanie: "Wydana decyzja nie ma charakteru decyzji administracyjnej"

2. Punkt 6c otrzymuje brzmienie:

50 % poniesionych wydatków w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, nie więcej jednak niż 250 łącznie, w przypadku 3 i większej liczby osób w rodzinie.".

§ 2. W załączniku do Program osłonowego w zakresie pomocy finansowej na zakup leków dla mieszkańców miasta Łomża wprowadza się następujące zmiany:

1. W części I wniosku - oświadczenie skreśla się pkt 2 jednocześnie pkt 3 staje się pkt 2.

2. W części II wniosku w punkcie 4 kwota 60 zamienia się na 50 a pkt 5 otrzymuje brzmienie:

Kwota pomocy finansowej na leki ……………..………zł. - odpowiadająca wysokości poniesionych udokumentowanych wydatków na zakup leków, nie więcej niż ….................zł. tj. 50 %, 60 %, 70 % ** wydatków na leki.".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży


Bernadeta Krynicka

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama