reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/68/15 Rady Gminy Gródek

z dnia 29 czerwca 2015r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2015 r. poz. 357) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy w samorządowym przedszkolu, gimnazjum i szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gródek, obowiązki określone
dla stanowisk o różnym wymiarze godzin, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się według wzoru: T = (X1+ X2 + ...) : [(X1 : Y1) + (X2 : Y2) + ...], gdzie:

1) T - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin;

2) X1, X2, ... - oznacza liczbę godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, przydzielonych danemu nauczycielowi na danym stanowisku w arkuszu organizacji szkoły;

3) Y1, Y2, ... - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych, określonych dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.

2. Ilorazy X1 : Y1, X2 : Y2, ... zawarte w ust. 1 przyjmuje się w zaokrągleniu do części setnych.

3. Wymiar oznaczony literą T, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że godzinę do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny i więcej przyjmuje się za pełną godzinę.

4. Różnica między łączną liczbą godzin zajęć przydzieloną nauczycielowi, a liczbą godzin wyliczoną zgodnie z ust 1. stanowić będzie liczbę godzin ponadwymiarowych.

5. Wartość godzin ponadwymiarowych oblicza się według stawki osobistego zaszeregowania nauczycieli i ustalonego pensum.

6. Pensum dla nauczycieli realizujących etet łączony ustala się indywidualnie dla każdego nauczyciela.

7. Dołączenie w ramach etatu zajęć o różnym wymiarze pensum może mieć miejsce tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy nie ma możliwości zastosowania innych rozwiązań przewidzianych przepisami wymienionymi w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz.191 z późn. zm.) i wyłącznie pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji do nauczania danego przedmiotu.

§ 2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami, ustala się według następujących norm:

1) pedagog - 22 godziny;

2) psycholog - 20 godzin;

3) logopeda - 22 godziny;

4) nauczyciel wspierający - 20 godzin.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/126/2000 Rady Gminy Gródek z dnia 24 lipca 2000 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórch nauczycieli zatrudnionych
w samorządowym przedszkolu, gimnazjum i szkłach podstawowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2015 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Gniezdzia

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama