reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/30/15 Rady Miejskiej w Nowogrodzie

z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013.594 t.j. ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 t.j. ze zmianami).

§ 1. Dokonuje się zmian w majątkowych wydatkach własnych budżetu gminy

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

a) dochody ogółem

15 509 397

w tym:

dochody

bieżące

11 869 621

majątkowe

3 639 776

b) wydatki ogółem

14 995 962

w tym:

wydatki

bieżące

10 822 355

majątkowe

4 173 607

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodiczący Rady


Krzysztof Chojnowski


Załącznik do Uchwały Nr X/30/15
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Objaśnienie zmian:

Zmiany w budżecie na 2015 rok dotyczą przeniesienia środków finansowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z harmonogramami wykonania tych zadań:

- w dziale 630 przeniesienia dotyczą zadania pod nazwą Punkt postojowy dla kajaków w Morgownikach zrealizowanego z udziałem środków unijnych zgodnie z umową przyznania pomocy nr 00296-6930-UM1040511/14 z dnia 18. 02. 2015r. Kwota dofinansowania wg umowy wynosi 24 957,96zł. Celem realizacji operacji jest rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez utworzenie punktu postojowego dla kajakarzy na szlaku Pisa - Narew oraz relaksu i odpoczynku dla turystów i mieszkańców gminy.

- w dziale 900 :

a) zabezpiecza się wydatki z przeznaczeniem na dotację celową dla miasta Kolno na inwestycję realizowaną na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego pod nazwą Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego (§6619). Dotacja zostanie przekazana na pokrycie pozostałych kosztów: zarządzania, informacji, promocji oraz innych niezbędnych do realizacji inwestycji ponoszonych przez Lidera Projektu - Miasto Kolno.

b) przenosi się środki z § 6059- 376771zł oraz §4300-2zł do § 6050 na zabezpieczenie opłacenia faktury za roboty budowlane w zakresie podatku VAT oraz nadzór inwestorski, które to wydatki nie są kosztem kwalifikowanym w projekcie. Wstępnie środki w całości zabezpieczone były w § 6059. Przeniesienie między paragrafami dotyczy zadania pod nazwą Przebudowa targowiska w Nowogrodzie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną II etap zgodnie z umową przyznania pomocy Nr 00006-6921-UM1000003/11 z dnia 2 kwietnia 2012 r. Kwota dofinansowania II etapu zgodnie z umową wynosi 667 414zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama