reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 31 sierpnia 2015r.

o zmianie uchwały w sprawie utworzenia sołectwa Białostoczek

Na podstawie art. 5, art. 35 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z zm.) oraz § 8 i § 9 Statutu Gminy Zabłudów przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Zabłudowie Nr V/39/2003r z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Zabłudów Rada Miejska w Zabłudowie uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 2 do uchwały Nr VIII/56/2015 Rady Miejskiej w Zabłudowie z 30 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia sołectwa Białostoczek (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 2305), wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się § 10 pkt. 1.

2) w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Do zadań Sołtysa należy:

1) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przewodniczenie ich obradom;

2) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego;

3) przekazywanie Burmistrzowi uchwał i opinii Zebrania Wiejskiego, a także sporządzonych protokołów z posiedzeń Zebrania Wiejskiego;

4) prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi, które Gmina przekazała Sołectwu do korzystania;

5) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów, między innymi w zakresie obronności i ochrony przeciwpożarowej, inkasa, niektórych podatków i opłat, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich skutków, ustawy o funduszu sołeckim;

6) zwoływanie i przygotowywanie posiedzeń Zebrań Wiejskich oraz Rady Sołeckiej i kierowanie pracą Rady Sołeckiej;

7) uczestniczenie w naradach Sołtysów organizowanych przez Burmistrza;

8) udział w sesjach Rady Miejskiej w Zabłudowie na zasadach określonych w Statucie Gminy;

9) organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców Sołectwa;

10) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców;

11) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów.";

3) uchyla się § 15 ust. 3.

4) § 16 otrzymuje brzmienie:

Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys w miarę potrzeb.".

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Rogucki


Uzasadnienie

Wojewoda Podlaski pismem Nr NK-II.4131.105.2015.AR z dnia 4 sierpnia 2015r zawiadomił o wszczęciu postepowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia niewazności § 10 pkt 1, § 15 ust.2 w części zdania "w szczególności", § 15 ust.2 pkt 1, §15 ust. 3 oraz §16 ust 1 i 2 Załacznika Nr 2 do uchwały Nr VIII/56/2015 w sprawie utworzenia sołectwa Białostoczek.

Przedmiotowy projekt uchwały wprowadzony został pod obrady sesji w celu wyeliminowania błędnych zapisów w Statuucie sołectwa Białostoczek.

Joanna Jakoniuk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Gałka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama