Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/91/15 Rady Gminy Gródek

z dnia 25 września 2015r.

w sprawie nadania statutów sołectw Gminy Gródek

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami uchwala się statuty sołectw Gminy Gródek, stanowiące załączniki od Nr 1 do Nr 33 do niniejszej uchwały:

1)załącznik Nr 1 - Statut Sołectwa Bielewicze;

2)załącznik Nr 2 - Statut Sołectwa Bobrowniki;

3)załącznik Nr 3 - Statut Sołectwa Borki;

4)załącznik Nr 4 - Statut Sołectwa Chomontowce;

5)załącznik Nr 5 - Statut Sołectwa Dzierniakowo;

6)załącznik Nr 6 - Statut Sołectwa Gródek I;

7)załącznik Nr 7 - Statut Sołectwa Gródek II;

8)załącznik Nr 8 - Statut Sołectwa Grzybowce;

9)załącznik Nr 9 - Statut Sołectwa Kołodno;

10)załącznik Nr 10 - Statut Sołectwa Królowe Stojło;

11)załącznik Nr 11 - Statut Sołectwa Królowy Most;

12)załącznik Nr 12 - Statut Sołectwa Mieleszki;

13)załącznik Nr 13 - Statut Sołectwa Mieleszki-Kolonia;

14)załącznik Nr 14 - Statut Sołectwa Mostowlany;

15)załącznik Nr 15 - Statut Sołectwa Nowosiółki;

16)załącznik Nr 16 - Statut Sołectwa Pieszczaniki;

17)załącznik Nr 17 - Statut Sołectwa Piłatowszczyzna;

18)załącznik Nr 18 - Statut Sołectwa Podozierany;

19)załącznik Nr 19 - Statut Sołectwa Radunin;

20)załącznik Nr 20 - Statut Sołectwa Skroblaki;

21)załącznik Nr 21 - Statut Sołectwa Słuczanka;

22)załącznik Nr 22 - Statut Sołectwa Sofipol;

23)załącznik Nr 23 - Statut Sołectwa Straszewo;

24)załącznik Nr 24 - Statut Sołectwa Waliły;

25)załącznik Nr 25 - Statut Sołectwa Waliły-Dwór;

26)załącznik Nr 26 - Statut Sołectwa Waliły-Stacja;

27)załącznik Nr 27 - Statut Sołectwa Wiejki;

28)załącznik Nr 28 - Statut Sołectwa Wierobie;

29)załącznik Nr 29 - Statut Sołectwa Załuki;

30)załącznik Nr 30 - Statut Sołectwa Zarzeczany;

31)załącznik Nr 31 - Statut Sołectwa Zielona;

32)załącznik Nr 32 - Statut Sołectwa Zubki;

33)załącznik Nr 33 - Statut Sołectwa Zubry.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 3. Tracą moc: uchwała Nr V/41/07 Rady Gminy Gródek z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie nadania statutów sołectw (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 94, poz. 783), uchwała Nr VII/54/11 Rady Gminy Gródek z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Bobrowniki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 160, poz. 1849), uchwała Nr VII/55/11 Rady Gminy Gródek z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Kołodno (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 160, poz. 1850), uchwała Nr VII/56/11 Rady Gminy Gródek z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Mostowlany (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 160, poz. 1851), uchwała Nr XXXV/258/13 Rady Gminy Gródek z dnia 30 października 2013 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Waliły-Dwór (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 3929, 2014 r. poz. 1263).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/91/15
Rady Gminy Gródek
z dnia 25 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/91/15
Rady Gminy Gródek
z dnia 25 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/91/15
Rady Gminy Gródek
z dnia 25 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/91/15
Rady Gminy Gródek
z dnia 25 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/91/15
Rady Gminy Gródek
z dnia 25 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/91/15
Rady Gminy Gródek
z dnia 25 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/91/15
Rady Gminy Gródek
z dnia 25 września 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X/91/15
Rady Gminy Gródek
z dnia 25 września 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr X/91/15
Rady Gminy Gródek
z dnia 25 września 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr X/91/15
Rady Gminy Gródek
z dnia 25 września 2015 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr X/91/15
Rady Gminy Gródek
z dnia 25 września 2015 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr X/91/15
Rady Gminy Gródek
z dnia 25 września 2015 r.
Zalacznik12.pdf


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr X/91/15
Rady Gminy Gródek
z dnia 25 września 2015 r.
Zalacznik13.pdf


Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr X/91/15
Rady Gminy Gródek
z dnia 25 września 2015 r.
Zalacznik14.pdf


Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr X/91/15
Rady Gminy Gródek
z dnia 25 września 2015 r.
Zalacznik15.pdf


Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr X/91/15
Rady Gminy Gródek
z dnia 25 września 2015 r.
Zalacznik16.pdf


Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr X/91/15
Rady Gminy Gródek
z dnia 25 września 2015 r.
Zalacznik17.pdf


Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr X/91/15
Rady Gminy Gródek
z dnia 25 września 2015 r.
Zalacznik18.pdf


Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr X/91/15
Rady Gminy Gródek
z dnia 25 września 2015 r.
Zalacznik19.pdf


Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr X/91/15
Rady Gminy Gródek
z dnia 25 września 2015 r.
Zalacznik20.pdf


Załącznik Nr 21 do Uchwały Nr X/91/15
Rady Gminy Gródek
z dnia 25 września 2015 r.
Zalacznik21.pdf


Załącznik Nr 22 do Uchwały Nr X/91/15
Rady Gminy Gródek
z dnia 25 września 2015 r.
Zalacznik22.pdf


Załącznik Nr 23 do Uchwały Nr X/91/15
Rady Gminy Gródek
z dnia 25 września 2015 r.
Zalacznik23.pdf


Załącznik Nr 24 do Uchwały Nr X/91/15
Rady Gminy Gródek
z dnia 25 września 2015 r.
Zalacznik24.pdf


Załącznik Nr 25 do Uchwały Nr X/91/15
Rady Gminy Gródek
z dnia 25 września 2015 r.
Zalacznik25.pdf


Załącznik Nr 26 do Uchwały Nr X/91/15
Rady Gminy Gródek
z dnia 25 września 2015 r.
Zalacznik26.pdf


Załącznik Nr 27 do Uchwały Nr X/91/15
Rady Gminy Gródek
z dnia 25 września 2015 r.
Zalacznik27.pdf


Załącznik Nr 28 do Uchwały Nr X/91/15
Rady Gminy Gródek
z dnia 25 września 2015 r.
Zalacznik28.pdf


Załącznik Nr 29 do Uchwały Nr X/91/15
Rady Gminy Gródek
z dnia 25 września 2015 r.
Zalacznik29.pdf


Załącznik Nr 30 do Uchwały Nr X/91/15
Rady Gminy Gródek
z dnia 25 września 2015 r.
Zalacznik30.pdf


Załącznik Nr 31 do Uchwały Nr X/91/15
Rady Gminy Gródek
z dnia 25 września 2015 r.
Zalacznik31.pdf


Załącznik Nr 32 do Uchwały Nr X/91/15
Rady Gminy Gródek
z dnia 25 września 2015 r.
Zalacznik32.pdf


Załącznik Nr 33 do Uchwały Nr X/91/15
Rady Gminy Gródek
z dnia 25 września 2015 r.
Zalacznik33.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe