Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 100/XV/15 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 30 września 2015r.

w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 870) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się przebieg dla istniejącej drogi gminnej 101075B (ul. Meblowa) w Łomży od drogi krajowej 61 (ul. Wojska Polskiego) do drogi powiatowej 2605B (ul. Poznańska) zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się przebieg dla istniejącej drogi gminnej 101194B (ul. Saperska) w Łomży od drogi gminnej 101173B (ul. Ciepła) do drogi gminnej 101178B (ulica bez nazwy) zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się przebieg dla istniejącej drogi gminnej 101178B (ulica bez nazwy) w Łomży przez dodanie nowego odcinka od drogi gminnej 101194B (ul. Saperska) do drogi gminnej 101075B (ul. Meblowa) zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się przebieg dla istniejącej drogi gminnej 101055B (ul. Księżnej Anny) w Łomży od drogi powiatowej 2608B (ul. Zawadzka) do drogi gminnej 101148B (ul. Wąska) zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przebieg dla istniejącej drogi gminnej 101196B (ulica bez nazwy) w Łomży od drogi 101042B (ulica Kierzkowa) do drogi gminnej 101148B (ul. Wąska) zgodnie z załącznikiem nr 1 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się przebieg dla istniejącej drogi gminnej 101012B (ul. Browarna) w Łomży od drogi krajowej 61 (ul. Wojska Polskiego) do drogi wojewódzkiej 645 (ul. Nowogrodzka) zgodnie z załącznikiem nr 1 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży


Bernadeta Krynicka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 100/XV/15
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 września 2015 r.

Tabela - parametry dróg

L.p

Numer drogi

Przebieg drogi

Całkowita długość drogi w m

Długość nowego odcinka drogi w m

Numer geodezyjny działki

1.

101075B

ul. Meblowa od drogi krajowej 61 (ul. Wojska Polskiego) do drogi powiatowej 2605B (ul. Poznańska)

1546

1203

30311/2, 30312/2, 30313/2, 30314, 30348/2, 30350/2, 30351/2, 30353/4, 30354/2, 30356/2, 30357/2, 30358/2, 30359/2, 30360/2, 30361/2, 30362/2, 30363/2, 30364/2, 30365/2, 30366/2, 30367/2, 30368/2, 30369/2, 30370/2, 30371/2, 30375/4, 30377/4, 30306/46, 30306/44, 30306/47, 30306/52, 30306/53, 30306/48, 30306/55, 30306/57, 30306/59, 30306/49, 30339, 30376, 30338/2, 30337/2, 30336/2, 30378/5, 30379/2, 30380/2, 30335/2, 30334/2, 30333/2, 30381/2, 30332/2, 30382/2, 30329/1, 30329/4, 30428/1, 30429/1, 30430/1, 30330/2, 30331/2, 30743/2, 30744/2, 30745/2, 30746/2, 30747/1, 30748/2, 30749/2, 30750/2, 30751/2, 30754/2, 30756/2, 38807/2, 38808/2, 30809/2, 30811/2, 30812/2, 30813/2, 30814/2, 30815/2, 30816/2, 30817/2, 30818/2, 30820/2, 30821/2, 30822/2, 30823/2, 30824/2, 30825/2, 30826/2, 30827/2, 30828/2, 30829/2, 30830/2, 30831/6, 30832/4, 30832/6, 30833/2, 30834/2, 30849/2, 30850/2, 30852/2, 30853/2, 30857/2, 30858/2, 30860/5, 30861/7, 30861/10.

2.

101194B

ul. Saperska od drogi gminnej 101173B (ul. Ciepła) do drogi gminnej 101178B (ulica bez nazwy)

822

496

30355/2, 30356/2, 30384/2, 30385/2, 30386/2, 30403/3, 30404/3, 30405/2, 30402/1, 30402/4, 30401/1, 30401/4, 30406/2, 30407/2, 30408/2, 30409/14, 30410/2, 30411/2, 30412/2, 30413/2, 30414/2, 30415/2, 30416/2, 30417/2, 30418/2, 30419/2, 30421/2, 30422/2, 30423/2, 30424/2, 30425/2, 30426/2, 30427/2, 30428/3, 30429/3, 30430/3, 30743/4, 30744/4, 30745/4, 30747/3, 30748/4, 30749/4, 30751/4, 30753/2.

3.

101178B

ulica bez nazwy od drogi gminnej 101194B (ul. Saperska) do drogi gminnej 101075B (ul. Meblowa)

1235

330

30750/2

4.

101055B

ul. Ks. Anny od drogi powiatowej 2608B (ul.Zawadzka) do drogi gminnej 101148B (ul. Wąska)

895

143

12570, 11919/3, 11920/3, 11919/1.

5.

101196B

ulica bez nazwy od drogi gminnej 101042B (ul.Kierzkowa) do drogi gminnej 101148B (ul.Wąska)

1437

1143

11771/11, 11771/14, 11766/1, 11771/30, 11770/3, 11791/8, 11790/1, 11791/7, 11794/1, 11795/1, 11796/1, 12611, 12603, 12619, 12641.

6.

101012B

ul. Browarna od drogi krajowej 61 (ul. Wojska Polskiego) do drogi wojewódzkiej 645 (ul. Nowogrodzka)

1303

585

31320, 30459, 30117/1, 31319, 30588/2, 30600/7, 30600/5, 30587/1, 30576/1, 30575/1, 30571/1, 30570/1, 30599/1, 30596/3, 30595/1, 30564/1, 30563/5,30099/2, 30069/2, 20244/1, 20246/1, 20245/1, części działek 30074 i 30101/22


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 100/XV/15
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 września 2015 r.

Przebieg drogi gminnej

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 100/XV/15
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 września 2015 r.

Przebieg drogi gminnej

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 100/XV/15
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 września 2015 r.

Przebieg drogi gminnej

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 100/XV/15
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 września 2015 r.

Przebieg drogi gminnej

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe