reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/137/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045) i art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r., poz. 528, poz. 699, poz.774, poz. 1045) oraz art. 74 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 613, poz. 699, poz. 978, poz. 1197, poz. 1649) zarządza się, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Suwałkach:

1) wprowadza opłatę targową;

2) określa wysokość stawek opłaty targowej;

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

4) ustala zasady zwolnień z opłaty targowej;

5) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

§ 2. Na terenie Miasta Suwałk wprowadza się opłatę targową.

§ 3. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w następującej wysokości:

1) przy sprzedaży zwierząt - od wystawionej na sprzedaż sztuki:

a) konie - 15,00 zł,

b) bydło, jałowizna, źrebięta - 10,00 zł,

c) trzoda powyżej 50 kg, cielęta - 6,00 zł,

d) trzoda do 50 kg, owce, kozy - 5,00 zł,

e) prosięta - 4,00 zł,

f) inne zwierzęta - 2,00 zł;

2) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra:

a) artykułów spożywczych (jaja, mleko i inne) z własnej produkcji - 3,00 zł,

b) artykułów spożywczych nie z własnej produkcji - 5,00 zł,

c) artykułów przemysłowych - 5,00 zł,

d) wyrobów jubilerskich, futer, innych artykułów luksusowych - 10,00 zł;

3) przy sprzedaży artykułów spożywczych i przemysłowych:

a) z ciągnika z przyczepą jednoosiową - 11,00 zł,

b) z ciągnika z przyczepą - 15,00 zł,

c) z samochodu osobowego, przyczepki, z przyczepy kempingowej - 10,00 zł,

d) z samochodu osobowego z przyczepką - 12,00 zł,

e) z samochodu o ładowności do 1 tony włącznie - 20,00 zł,

f) z samochodu o ładowności powyżej 1 tony do 5 ton włącznie - 25,00 zł,

g) z samochodu o ładowności powyżej 5 ton - 35,00 zł,

h) z platformy, przyczepy, innych pojazdów - 22,00 zł,

i) sprzedaż mięsa i wyrobów mięsnych z samochodu o ładowności

- do 1 tony włącznie - 25,00 zł,

- powyżej 1 tony - 40,00 zł;

4) przy sprzedaży wszelkiego rodzaju artykułów spod namiotów (opłata za jeden namiot, w przypadku kilku namiotów opłaty sumuje się):

a) do 6 m2 zajmowanej powierzchni - 10,00 zł,

b) w przypadku, gdy zajmowana powierzchnia przekracza 6 m2 - za każdy dodatkowo zaczęty 1 m2 zajmowanej powierzchni - 3,00 zł,

5) przy sprzedaży wszelkiego rodzaju artykułów bez zadaszenia ( ze stołu, stojaka, placu):

a) do 6 m2 zajmowanej powierzchni - 6,00 zł,

b) w przypadku gdy zajmowana powierzchnia przekracza 6 m2 - za każdy dodatkowo zajęty 1 m2 zajmowanej powierzchni - 2,00 zł,

6) przy wystawieniu do sprzedaży na giełdzie pojazdów mechanicznych:

a) samochodu osobowego, ciągnika, przyczepy - 15,00 zł,

b) motocykla, pojazdu typu quad - 10,00 zł,

c) samochodu dostawczego (typu bus) - 15,00 zł,

d) samochodu ciężarowego, autobusu - 22,00 zł,

e) pojazdów przywiezionych na lawetach (od każdej przywiezionej sztuki) - 30,00 zł,

f) innego pojazdu (np. skuter, motorower, motorynka) - 5,00 zł.

§ 4. W przypadku gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

§ 5. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć 699,27 zł.

§ 6. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 7. 1. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż:

1) dokonywaną na terenie: placu im. Marii Konopnickiej, parku Konstytucji 3 Maja, ul. Antoniego Patli, ul. Wincentego Witosa, ul. Chłodnej podczas imprez, festynów itp. organizowanych lub współorganizowanych przez Miasto Suwałki lub instytucje kultury, dla których organizatorem jest Miasto Suwałki,

2) w ogródkach letnich, w których prowadzona jest działalność gastronomiczna,

3) w pasach drogowych przy cmentarzach następujących artykułów: zniczy, kwiatów i drobnych akcesoriów nagrobkowych.

2. Sprzedaż określona w ust. 1 pkt. 2 i 3 może odbywać się pod warunkiem, że podmiot dokonujący sprzedaży posiada zezwolenie wydane przez zarządcę terenu na jego zajęcie.

§ 8. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest bilet opłaty targowej wydany przez inkasenta.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 10. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/308/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie opłaty targowej.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Suwałkach


Jadwiga Mariola Szczypiń

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Advicero Nexia

Doradztwo podatkowe, księgowość, corporate services, obsługa płacowo-kadrowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama