reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 8.44.2015 Rady Gminy Czyże

z dnia 6 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art.10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy Czyże:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 811,60 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1.353,94 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.624,72 zł,

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton - 1.895,48 zł,

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 1.624,72 zł;

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 1.918,50 zł;

b) równej lub większej niż 22 miejsca - 2.425,51 zł.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr 12.53.2011 Rady Gminy Czyże z dnia 10 listopada 2011 r . w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z 2011 r. Nr 278, poz. 3381 z dnia 18 listopada 2011 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady


Krystyna Gawryluk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 8.44.2015
Rady Gminy Czyże
z dnia 6 listopada 2015 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 2 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

1.700,00

1.800,00

13

14

1.750,00

1.850,00

14

15

1.800,00

1.900,00

15

1.850,00

1.950,00

Trzy osie

12

17

1.900,00

1.900,00

17

19

1.950,00

1.950,00

19

21

2.000,00

2.000,00

21

23

2.050,00

2.050,00

23

25

2.050,00

2.100,00

25

2.150,00

2.200,00

Cztery osie i więcej

12

25

2.000,00

2.100,00

25

27

2.050,00

2.200,00

27

29

2.150,00

2.300,00

29

31

2.200,00

2.500,00

31

2.250,00

3.100,42

Przewodnicząca Rady


Krystyna Gawryluk


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 8.44.2015
Rady Gminy Czyże
z dnia 6 listopada 2015 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 4 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

2.000,00

2.050,00

18

25

2.050,00

2.100,00

25

31

2.100,00

2.200,00

31

2.300,00

2.396,41

Trzy osie i więcej

12

40

2.500,00

2.600,00

40

2.900,00

3.100,42

Przewodnicząca Rady


Krystyna Gawryluk


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 8.44.2015
Rady Gminy Czyże
z dnia 6 listopada 2015 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 6 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

1.100,00

1.200,00

18

25

1.200,00

1.300,00

25

1.300,00

1.400,00

Dwie osie

12

28

1.200,00

1.300,00

28

33

1.300,00

1.400,00

33

38

1.400,00

1.500,00

38

1.500,00

1.895,48

Trzy osie i więcej

12

38

1.300,00

1.400,00

38

1.800,00

2.396,41

Przewodnicząca Rady


Krystyna Gawryluk

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ekspert firmy Xella Polska

Eksperci Budowy SILKA YTONG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama