reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/65/15 Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 16 listopada 2015r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 613, poz. 699, poz. 978, poz. 1197) zarządza się, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Szepietowie:

1) wprowadza opłatę targową;

2) określa wysokość stawek opłaty targowej;

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Na terenie Gminy Szepietowo wprowadza się opłatę targową.

§ 3. 1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej od sprzedaży na targowiskach w następujących wysokościach:

a) od sprzedaży dokonywanej ze stanowisk zajmujących do 5 m2 powierzchni targowiska - 3 zł,

b) od sprzedaży dokonywanej ze stanowisk zajmujących powyżej 5 m2 do 15 m2 powierzchni targowiska - 6 zł,

c) od sprzedaży dokonywanej ze stanowisk zajmujących powyżej 15 m2 powierzchni targowiska - 10 zł,

d) od sprzedaży obnośnej dokonywanej z ręki, kosza, wiadra, wózka, skrzynki - 2 zł.

2. Przez sprzedaż ze stanowiska należy rozumieć sprzedaż z ziemi, stolika, łóżka, straganu, namiotu, przyczepy, samochodu.

§ 4. Stawka dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty z art. 19 pkt 1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przywołanej w podstawie prawnej.

§ 5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Opłata jest płatna, bez wezwania, na rachunek gminy Szepietowo, z zastrzeżeniem § 6.

§ 6. 1. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Pobór opłaty targowej powierza się Joannie Papież.

3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 90 % pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.

4. Inkasent potwierdza uiszczenie opłaty targowej przez zobowiązanych do jej zapłaty kwitariuszami przychodowymi K-103, stanowiącymi druki ścisłego zarachowania.

5. Pobrane kwoty opłaty targowej inkasent przekazuje na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Szepietowie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XVIII/108/12 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso (Dz.Urz.Woj. Podl. z 2012 r. poz. 4075)

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Sławomir Czarkowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

PIRXON

PIRXON SA (dawniej SmartMedia Sp. z o.o.) od 2004 roku optymalizuje procesy, dostarczając zaawansowane rozwiązania informatyczne polskim i zagranicznym firmom.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama